03-9158500
תפריט
תמונת נושא עבור: מחיקת רישום פלילי – כל מה שצריך לדעת

שנים רבות לאחר שהחקירה נסתיימה ונשכחה, לאחר שהתיק נסגר, לאחר שהעונש (במקרה של הרשעה) כבר רוצה בשלמותו, הרישום הפלילי עדיין חי וקיים.

הרישום הפלילי הוא המידע המצוי במאגרי המשטרה, והוא נשמר הן לגבי עוברי חוק מורשעים, הן לגבי מי שהליך הפלילי בעניינם תלוי ועומד והן לגבי מי שנחקרו בעבר כחשודים ותיקם נסגר.

על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, משטרת ישראל מנהלת רישומים על אודות הליכים פליליים בשני מאגרי מידע נפרדים:

  • "מרשם פלילי" – מאגר מידע זה כולל רישומים על הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים בשל עבירות מסוג פשעים ועוונות, צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה, צווי שירות לתועלת הציבור, אף אם ניתנו ללא הרשעה ועוד.
  • "רישום משטרתי" – מאגר מידע זה כולל רישומים פנימיים של המשטרה על אודות משפטים וחקירות תלויים ועומדים (מב"ד – ממתין לבירור דין), תיקי חקירה שנסגרו בעילה של "חוסר ראיות" או בעילה של "נסיבות העניין לא מתאימות להעמדה לדין" (לשעבר "חוסר עניין לציבור") ועוד. במקרה של תיקים סגורים, יפרט הרישום המשטרתי את החשדות שבגינם נחקר הפרט, את תאריך סגירת התיק ואת עילת הסגירה.

הן המרשם הפלילי והן הרישום המשטרתי מופיעים בפלט מידע שכל אדם רשאי לבקש מהמשטרה בעניינו (פלט הידוע בקרב הציבור גם בשם "תעודת יושר").

היעדר רישומים פליליים הוא קריטריון חשוב בקבלה למקומות עבודה רבים, ונדרש אף לצרכי אימוץ ילד, קבלה ללשכת עורכי הדין, הוצאת אשרות בשגרירויות זרות, הוצאת רישיון החזקת כלי יריה וכו', ולכן ישנה חשיבות רבה למחיקת המידע המופיע במרשם הפלילי ומחיקת רישום משטרתי.

איך נמחק המידע המופיע במרשם הפלילי וברישום משטרתי?

מחיקת רישום פלילי

מידע המופיע ברישום המשטרתי ביחס לתיקי חקירה סגורים בעבירה שאינה מסוג פשע, יבוטל בתום שבע שנים מיום האירוע, אלא אם כן החליט הגורם המוסמך במשטרה אחרת.

גם מידע המופיע במרשם הפלילי עתיד להימחק "מעצמו" בהתאם לחוק המרשם הפלילי. תקופת ההתיישנות של ההרשעה של בגיר משתנה מעבירה לעבירה בהתאם לעונש שניתן בגין העבירה. לאחר שהמידע התיישן, תחל תקופת המחיקה, הנמשכת בדרך כלל 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות, שבמהלכה רק מספר מצומצם של גורמים יכולים להיחשף למידע הפלילי והוא לא יופיע במרשם הפלילי.

כלומר, המידע עתיד להימחק בסופו של דבר. אולם, נוכח רגישותו של המידע המפורט ב"תעודת היושר", והשלכותיו מרחיקות הלכת על חייו של הפרט, ישנו אינטרס משמעותי של מי שהורשע בעבירה והשתקם מאז, או מי שנחקר בעבר ותיק החקירה בעניינו נסגר, כי המידע יימחק והחשיפה אליו תצומצם במהירות.

כדי לזרז מחיקת רישום משטרתי ו/או מהמרשם הפלילי, ניתן לפנות באופן אקטיבי בבקשה מתאימה לגורם המוסמך במשטרת ישראל או לנשיא המדינה (בהתאם לסוג המידע שמבקשים לבטל או למחוק).
בקשה שכזו ניתן להגיש באופן עצמאי אבל המלצתנו היא לבצע את תהליך הגשת הבקשה באמצעות עורך דין פלילי.

מחיקת או ביטול רישום פלילי משטרתי ביחס לתיקי חקירה סגורים – בקשה ממשטרת ישראל

כאשר מדובר בתיקי חקירה סגורים שבהם לא הייתה העמדה לדין, הדרך להביא למחיקת או ביטול הרישומים היא באמצעות הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת תיק החקירה לעילה של חוסר אשמה (לינק למאמר בעניין שינוי עילת סגירת תיק) או באמצעות פנייה לגורם המוסמך במשטרה בבקשה לבטל את הרישום המשטרתי. ביטול הרישום מותנה בזמן שחלף מיום האירוע נשוא החקירה, בכמות הרישומים במאגר המידע הפלילי על שם המבקש, במהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת חומרתן ובצרכי המשטרה בשימור הרישום.

למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות לשינוי עילת סגירת תיק החקירה לעילה של חוסר אשמה ובהגשת בקשות לביטול הרישום המשטרתי של תיקי חקירה סגורים אשר התקבלו.

מחיקת רישום פלילי במקרים של הליכים פליליים שלא הסתיימו בזיכוי – בקשת חנינה מנשיא המדינה

במקרים שבהם התנהל הליך פלילי בבית המשפט וההליך לא הסתיים בזיכוי, הגורם המוסמך להורות על קיצורן של תקופת ההתיישנות ושל תקופת המחיקה של הרישום הפלילי הוא נשיא המדינה.

למשרדנו ניסיון רב בכתיבת בקשות חנינה לנשיא אשר התקבלו וסייעו ללקוחותינו לפתוח בדף חדש בחייהם (למאמרנו בעניין חנינה ראו: מאמר בעניין חנינה).

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים

מאמרים קשורים