03-9158500
תפריט
Ran PerryRan Perry
06:18 08 Jul 21
פניתי לעו"ד קובי ועו"ד רונן על מנת להתמודד עם הליך פלילי עקב תלונות שווא שהגיש מישהו נגדי. הם הנחו אותי בתהליך והתהלו מול המשטרה. בנוסף, לאחר מכן, כתבו עבורי מכתב שנועד לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה מחוסר ראיות - דבר שצלח. לאורך כל התהליך הם היו זמינים ומאוד אדיבים ומקצועיים - מאוד מומלץ.
ron benron ben
07:14 19 Jan 21
הגעתי לרונן וקובי בזמן של מצוקה אישית גדולה. כבר מהרגע הראשון אפשר היה להבחין בכך שהם לא רק מתעסקים בפן המקצועי אלא גם המון בפן האנושי. שיחות חמות ומתן עזרה והסברים מרגיעים בכל זמן שנדרשו לכך והראו כמה אכפתיות הם מעניקים ללקוח. מעבר לכך בפן המקצועי מדובר בשני עורכי דין מבריקים עם ראש חד וידע מקצועי רב מאוד אשר עזרו לי להיחלץ מהצרה אליה נקלעתי. ממליץ בחום!
דב ברקוביץדב ברקוביץ
14:21 03 Jan 21
קובי ורונן הם עורכי דין שעליהם נאמר גאווה למקצוע!!הם עניינים, זמינים, מקצועיים ברמות על, מבינים בשיחת הבהרה אחת את רצון הלקוח ותוך כדי הטיפול מעדכנים ומשתפים באופן קבוע.בהחלט ממליץ לפנות ולהיוועץ בהם!!דב ברקוביץ
יעקב אנגריעקב אנגר
17:01 03 Sep 20
פנינו ברגע של מצוקה וזכינו לזמינות מלאה, לתמיכה מקצועית ונפשית והתוצאה גם היא מעולה. ממליץ בחום.
js_loader
תמונת נושא עבור: הסדר טיעון
5
(50)

עסקת טיעון

מפרסומים ומחקרים שונים שנערכו בשנים האחרונות, עולה כי למעלה מ- 70% מההליכים הפליליים המתנהלים בבתי המשפט השלום והמחוזי בישראל, מסתיימים בהסדרי טיעון בין התביעה או הפרקליטות לבין הנאשמים.

מהו הסדר טיעון? מהם היתרונות והחסרונות של הסדר טיעון? מה ההבדל בין הסדר טיעון להסדר מותנה? האם בית המשפט מחויב לקבל את הסדר הטיעון שגובש בין הצדדים? האם התביעה מחויבת להגן על הסדר הטיעון גם בערכאת הערעור במקרה שבית המשפט דחה את ההסדר?

על שאלות אלו ואחרות נשיב במאמרנו.

 

מהו הסדר טיעון?

הסדר טיעון הוא הסכם בין התביעה לנאשם במסגרתו מתחייבת התביעה לוותר על חלק מהאישומים המיוחסים לנאשם או להמיר אישום חמור באישום קל יותר או לשנות חלק מהעובדות  המפורטות בחלק העובדתי שבכתב האישום או לוותר לנאשם ויתור אחר המעניק לו הקלה בקשר לתוצאות המשפט, ובתמורה לכך מתחייב הנאשם להודות בעובדות ובעבירות המפורטות בכתב האישום.

לעיתים קרובות הסדר טיעון כולל גם הסכמות מלאות או חלקיות בין התביעה לנאשם לעניין העונש, אולם הסדר טיעון יכול להיות גם ללא כל הסכמות בין הצדדים לעניין העונש (מה שמכונה "הסדר טיעון  פתוח"), כאשר במצב דברים כזה, כל אחד מהצדדים רשאי לטעון באופן חופשי ולשכנע את בית המשפט להטיל על הנאשם את העונש הראוי בעיניו.

אם בעבר הרחוק בתי המשפט התייחסו להסדרי טיעון כ"הכרח לא יגונה", הרי שכיום בתי המשפט מכירים בערכם ובתרומתם הרבה של הסדרי הטיעון למערכת אכיפת החוק והמשפט בישראל.

 

היתרונות והחסרונות של הסדר טיעון

  • הסדר טיעון מאפשר לנאשם ולתביעה להשיג וודאות לגבי תוצאת המשפט (במיוחד כאשר מדובר ב"הסדר טיעון סגור" הכולל הסכמות מלאות בין הצדדים לעניין העונש), וכן מאפשר סיום יחסית מהיר של ההליך הפלילי תוך קיצור משמעותי של עינוי הדין והמתח העצום של הנאשם ובני משפחתו כתוצאה מההליך הפלילי.
  • הסדר טיעון מאפשר לנאשם להשיג הקלה בתוצאת המשפט ובכלל זה הקלה בעובדות ובעבירות המיוחסות לו בכתב האישום והקלה בעונש הנגזר עליו.
  • מבחינת התביעה ובית המשפט, הסדר הטיעון חוסך בזמן שיפוטי יקר של ניהול הוכחות ושמיעת עדים, ומפחית מהעומס הרב בו מצויים בתי המשפט ורשויות התביעה.
  • במקרים בהם לנפגע העבירה יש קושי להעיד בבית משפט, הסדר טיעון חוסך את הצורך בהעדת נפגע העבירה ומאפשר לנפגע העבירה להתמקד בשיקומו.
  • הסדר טיעון מאפשר אכיפה מהירה יותר של החוק – פרמטר חשוב לצורך הרתעת הרבים לפי מחקרים שונים.

החיסרון המרכזי של מוסד הסדרי הטיעון הוא החשש שמא לצורך "קניית סיכון", יודה הנאשם בעבירות או בעובדות שלא ביצע.

 

מה ההבדל בין "הסדר טיעון" ל"הסדר מותנה"?

הסדר טיעון הוא כאמור הסכם שנערך בין התביעה לנאשם במסגרת הליכים פליליים שמתנהלים בבית משפט. הסדר טיעון יכול לחול לגבי כל עבירה לרבות ביחס לעבירות חמורות, ואינו מותנה בהיעדר עבר פלילי של הנאשם.

לעומת זאת, הסדר מותנה הוא הסכם שנערך בין התביעה לחשוד או לנאשם במסגרת הליך מחוץ לכותלי בית המשפט, כאשר הסדר מותנה יכול לחול רק בעבירות מסוימות שנחשבות לעבירות קלות יחסית, ורק במקרים שלחשוד או שלנאשם אין עבר פלילי בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה.

לקריאה נוספת בעניין הסדר מותנה ראו מאמרנו:

https://www.mr-adv.co.il/closing-a-file-in-a-conditional-arrangement/

 

האם בית המשפט מחויב לקבל את הסדר טיעון שנערך בין התביעה לנאשם?

בית המשפט אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנערך בין התובע לבין הנאשם. אולם, בע"פ 1958/98 פלוני נ' מדינת ישראל (אחד מפסקי הדין המנחים שניתנו בסוגיית הסדרי טיעון), נקבע כי ככלל, על בית המשפט לקיים את הסדר הטיעון בשל הטעמים הקשורים בחשיבותם ובמעמדם של הסדרי טיעון.

כמו כן נקבע כי בטרם יחליט בית המשפט אם לקבל את הסדר טיעון או לדחותו, על בית המשפט לבחון אם יש בהסדר הטיעון שגובש בין הצדדים כדי לקיים את האיזון הראוי בין אינטרס הציבור לטובת ההנאה שניתנה לנאשם, וכי ככל שהתשובה לשאלה זו היא חיובית, על בית המשפט לקבל את הסדר הטיעון.

 

האם התביעה מחויבת להגן על הסדר טיעון בערכאת הערעור במקרה שבית המשפט בערכאה הדיונית דחה את ההסדר?

כאמור, ככלל, בית המשפט יקבל את הסדר הטיעון שגובש בין התביעה לנאשם, ורק במקרים חריגים שבהם ההסדר לא מקיים את האיזון הראוי בין אינטרס הציבור לטובת ההנאה שניתנה לנאשם, ידחה בית המשפט את הסדר הטיעון.

אולם, מה קורה באותם מקרים שבית המשפט לא מקבל את הסדר הטיעון וגוזר על הנאשם עונש חמור יותר ממה שנקבע על ידי הצדדים והנאשם מגיש ערעור על גזר הדין – האם התביעה מחויבת להגן על הסדר הטיעון גם בערכאת הערעור? שאלה זו עלתה בפסק הדין בדנ"פ 1187/03 מדינת ישראל נ' אופיר פרץ. בית המשפט העליון קבע שם כי, ככלל, על התביעה להגן על עמדתה כפי שנקבעה בהסדר הטיעון גם בערכאת הערעור. יחד עם זאת, כאשר בית המשפט שגזר את דינו של הנאשם מותח ביקורת על הסדר הטיעון וקובע עונש הסוטה ממנו לחומרה, על התביעה לשוב ולבחון את עמדתה לקראת הערעור, ובנסיבות מסוימות היא רשאית שלא להגן על הסדר הטיעון. התביעה תעשה כן בכפיפות להסבר שתיתן לערכאת הערעור בדבר הסיבות לעריכת ההסדר מלכתחילה וכן בדבר הטעמים להסתייגותה ממנו בשלב הערעור.

עוד נקבע כי מלבד גזר הדין הסוטה מהסדר הטיעון, יהא זה מוצדק מצד התביעה לשנות את עמדתה רק בנסיבות חריגות ויוצאות דופן.

 

החשיבות של קבלת טיפול מקצועי מעורך דין פלילי לצורך השגת התוצאה הטובה ביותר

לשם השגת התוצאה ביותר בכל הליך פלילי, ישנה חשיבות עצומה לקבלת ליווי וטיפול מקצועי מעורך דין פלילי מקצועי שיפעל להשגת התוצאה ביותר עבורכם.

אתם לא לבד. מנשה – רון עורכי דין הינו משרד עורכי דין פלילי מוביל ששותפיו הינם יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים ובעלי ניסיון רב ומומחיות בייצוג בהליכים פליליים.

בכל מקרה שהוגש נגדכם כתב אישום או שקיים חשש שיוגש נגדכם כתב אישום, פנו אלינו בטלפון: 03-9158500 או השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 50

No votes so far! Be the first to rate this post.

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים