03-9158500
תפריט

עבירת גניבה ממעביד – מה העונש על גניבה?

מה משותף למנכ"ל חברה שמימן נסיעות פרטיות לחו"ל מכספי החברה, לפקידת בנק שמסבה חלק מהכספים שהופקדו דרכה לחשבונות בנק הקשורים אליה ולעובד חברה שלוקח לביתו ציוד מהחברה בה הוא מועסק? כולם עלולים למצוא עצמם מואשמים בנסיבות מסוימות בעבירה של גניבה ממעביד אם ערך הרכוש שנלקח עולה על 1,000 ₪.

העבירה של גניבה ממעסיק / מעביד מבטאת פגיעה בשני ערכים מוגנים נפרדים: ראשית, היא מבטאת את הפגיעה בקניינו של אחר, אשר רכושו נשלל ממנו ללא הסכמתו – פגיעה הקיימת בכל עבירה של גניבה. שנית, מבטאת העבירה של גניבה ממעביד את הפגיעה באמון המיוחד שקיים ביחסי עובד-מעביד.

תחושת הפגיעה של המעביד, גם אם מעשה הגניבה בוצע באופן חד-פעמי, או על רקע של מצוקה אישית וללא כוונה לפגוע במעביד, היא גדולה. לעיתים דווקא הפגיעה ממי שהיה קרוב ומוכר ותחושת האכזבה מן העובד שזכה לאמון, ולעיתים אף אכזבה של המעביד מעצמו על שטעה בשיקול דעתו בעת מתן האמון בעובד, הן שעלולות להניע את המעביד לפעול בנקמנות כלפי העובד שמעד.

גניבה ממעביד

מה דינו של עובד שנתפס בגניבה?

מעביד שתפס את העובד בגניבה עלול לא רק לפטר אותו ללא תשלום פיצויים או להגיש נגדו תביעת נזיקין, אלא גם להגיש נגדו תלונה במשטרה. זאת, על אף שתלונה במשטרה ופתיחה בהליך פלילי נגד העובד עלולה להביא למעצרו, כך שיקשה עליו להשיב את הכספים שלקח, ובכך יגדל הנזק שייגרם דווקא למעביד.

גניבה ממעביד – עבירה חמורה

חשוב לדעת, כי בהתאם לערכים הכפולים עליהם היא מגנה, העבירה של גניבה ממעסיק היא עבירה חמורה. בעוד שעונש המאסר בצדה של גניבה סתם הוא 3 שנות מאסר, הרי שהעונש בצדה של גניבה ממעביד הוא 7 שנות מאסר (בדומה לעבירות של גניבה בידי עובד ציבור או גניבה בידי מנהל או גניבה בידי מורשה שגם בגינן קבוע עונש חמור יותר מהעונש הקבוע בצדה של עבירת הגניבה הרגילה). כך למשל, גניבה של 2,000 ₪ מקופת המסעדה תיתקל ביחס מחמיר יותר מצד בית המשפט, אם בוצעה על-ידי עובד המסעדה ולא על-ידי גנב מזדמן.

האם ניתן להגיע להסדר בין עובד למעביד?

יחד עם זאת, דווקא אותה מערכת יחסים של היכרות מוקדמת בין הצדדים עשויה להתגלות כמפתח הטוב ביותר לפתרון המשבר כאשר מתגלה כי בוצעה עבירה של גניבה ממעביד. הקשר הטוב שהיה קיים בעבר בין הצדדים, והאינטרס המשותף של שני הצדדים להגן על פרטיותם גם בשעת משבר, עשויים להוות הזדמנות עבור מי שנתפס בגניבה להגיע להסדר עם המעביד, אשר ישביע את רצונם של שני הצדדים, ואף ייתר את הצורך בפניה לאפיק הפלילי.

עבור המעביד, ייתכן שלקיחת אחריות מצד העובד והבעת חרטה, לצד השבת הכספים שנלקחו, יהוו תוצאה הוגנת ומספקת יותר למשבר שנוצר, מאשר פתיחה בהליך פלילי, ללא לקיחת אחריות מצד העובד וללא פיצוי הנזק.

עבור העובד, מובן שהימנעות מהליך פלילי היא מטרה עליונה. אם בכל זאת תוגש נגדו תלונה במשטרה, הוא בסיכון להרשעה בעבירה חמורה שעונש מאסר ממשי לצדה.

לכן חשוב לשני הצדדים, גם למעביד שמגלה כי מתבצעת גניבה בבית העסק שלו, ובמיוחד לעובד שביצע גניבה ונתפס, להיעזר בייעוץ משפטי על מנת להגיע למענה הטוב ביותר לצרכיהם.

לייעוץ במקרי גניבה ממעביד צרו איתנו קשר 03-9158500