03-9158500
תפריט
5
(11)

ייצוג מקצועי בתיקי ניירות ערך

עבירות ניירות ערך

התכלית המרכזית של דיני ניירות ערך היא להגן על האמינות והשקיפות בשוק ההון ועל קיומו של מסחר תקין, הוגן ויעיל בניירות ערך.

לשם הגשמת תכלית זו חוקקו מספר חוקים ותקנות כשהמרכזיים ביניהם הם:

  • חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
  • חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.
  • חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

והתקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה.

רשות ניירות ערך פועלת לאכוף את החוקים האלה בשלושה מישורים שונים: אכיפה פלילית, אכיפה מנהלית ומעורבות בהליכי אכיפה פרטית.

ייצוג בתיקי ניירות ערך הנחקרים על ידי רשות ניירות ערך או מטופלים על ידי הרשות בהליכי אכיפה מנהלית, מצריך טיפול של עורך דין ניירות ערך שהוא בעל ידע ומומחיות הן בדין הפלילי והן בדינים הנוגעים לתחום ניירות ערך ושוק ההון.

העבירות המרכזיות בתחום ניירות ערך

העבירות המרכזיות בתחום ניירות ערך מנויות בחוק ניירות ערך ועניינן בשלוש התנהגויות פליליות שונות בשוק ההון:

תרמית בקשר לניירות ערך

עבירה בניירות ערך מנויה בסעיף 54 לחוק ניירות ערך, וכוללת שתי עבירות שונות שעונשן מאסר חמש שנים:

  • עבירה של הנעה בתרמית שעניינה במי שהניע או ניסה להניע אדם לרכוש או למכור ניירות ערך ועשה זאת באמרה, בהבטחה או בתחזית – בכתב, בעל פה או בדרך אחרת – שידע או היה עליו לדעת שהן כוזבות או מטעות, או בהעלמת עובדות מהותיות.
  • עבירה בניירות ערך של השפעה בדרכי תרמית שמכונה בקרב הציבור בשם "הרצת מניות" ועניינה במי שהשפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך.

שימוש במידע פנים

סעיף 52ג' לחוק ניירות ערך קובע כי איש פנים העושה שימוש במידע פנים המצוי בידו, דינו מאסר חמש שנים.

סעיף 52ד' לחוק ניירות ערך קובע כי העושה שימוש במידע פנים אשר הגיע לידו, במישרין או בעקיפין, מאיש פנים בחברה, דינו מאסר שנתיים.

עוד בנושא >> שימוש במידע פנים

עבירות ניירות ערך

עבירות דיווח

סוג נוסף של עבירות המנוי בחוק ניירות ערך הוא עבירות דיווח והפרות אחרות של הוראות חוק ניירות ערך שעניינן מסירת מידע מהותי ואיסור הטעיה של המשקיע הסביר. עבירות אלו מפורטות בסעיף 53 לחוק ניירות ערך.

בנוסף להוראות האמורות, במקרים מסוימים של התנהגויות פליליות בשוק ההון יכולות לחול גם הוראות של עבירות מחוק העונשין כגון גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד, וכן הוראות מחוק איסור הלבנת הון.

עורך דין ניירות ערך – הליכי חקירה והעמדה לדין

העיקרון המבחין בין פתיחה בהליך של חקירה פלילית להליך של בירור מנהלי מעוגן בחוק וכפוף לשלושה פרמטרים: חומרת המעשה, הערכת טיבן ועוצמתן של הראיות הקשורות באותו מעשה ומדיניות הרשות.

החקירות בעניין עבירות ניירות ערך מתבצעות על ידי חוקרים של מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך (לעיתים בשילוב עם יחידות חקירה נוספות כגון: יאח"ה (היחידה הארצית לחקירות הונאה), יאחב"ל (היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית), יאל"כ (היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית) ועוד), ומלוות לרוב על ידי פרקליטים ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.

במקרים בהם מוגשים כתבי אישום, התיקים הפליליים בתחום של עבירות ניירות ערך, נדונים לרוב במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

עיצום כספי, הליך אכיפה מינהלי וסגירת תיק בהסדר מותנה

חשוב לציין כי לצד האמצעי הפוגעני של ההליך הפלילי, קיימת מכוח חוק ניירות ערך אפשרות –  במקרים מסוימים בהם קיים חשד להפרה של הוראות החוק – לסיים את העניין מחוץ לכתלי בית המשפט בהליכים חוץ-פליליים:

  • עיצום כספי.
  • הליך אכיפה מינהלי – הליך זה מנוהל על ידי מחלקת אכיפה מנהלית בפני מותב מנהלי שהוקם על פי חוק ניירות ערך. הסנקציות המושתת במסגרת הליך זה קלות יותר מאלה המושתות בהליך הפלילי.
  • הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים המותנית בתנאים – הסכם בין הפרקליטות לחשוד לפיו החשוד מודה בביצוע העובדות המהוות עבירה ומתחייב לקיים את התנאים שנקבעו בהסדר, וזאת כנגד התחייבות הפרקליטות להימנע מהגשת כתב אישום נגד החשוד.

עבירות ניירות ערך

החשיבות של קבלת ייעוץ וליווי משפטי מעורך דין ניירות ערך במקרים של חקירה או הליך פלילי

בכל מקרה של חקירה או בירור מצד רשות ניירות ערך או העמדה לדין בגין עבירות ניירות ערך, מומלץ לפנות לעורך דין ניירות ערך המתמחה בייצוגי בתיקי עבירות ניירות ערך שהינן עבירות מורכבות הן מהפן העובדתי והן מהפן המשפטי, ולקבל ייעוץ וליווי משפטי על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות ניירות ערך, והישגים והצלחות מרשימות בתיקי ניירות ערך רבים לרבות סגירה של תיקי ניירות ערך כבר בשלב החקירה, מניעה של כתבי אישום בתיקי ניירות ערך במסגרת הליכי שימוע, זיכויים בתיקי ניירות ערך ועוד.

לייעוץ וייצוג בנושא עבירות ניירות ערך צרו איתנו קשר באמצעות לחיצה על קישור זה או התקשרו לטלפון: 03-9158500

עו"ד ניירות ערך יעזור לכם לשמור על זכויותיכם

מדיניות האכיפה של רשות ניירות ערך בשנים האחרונות היא מדיניות אכיפה נחושה ומשמעותית. הרשות חקרה במהלך השנים האחרונות תיקים כלכליים במגוון תחומים בהם תיקי תרמית בניירות ערך, תיקי שימוש במידע פנים, תיקי מרמה שעניינם עבירות של ייעוץ השקעות וניהול תיקים ללא רישיון, תיקי שוחד בחברות ציבוריות ובבתי השקעות יחד עם עבירות על חוק ניירות ערך, תיקי ניהול זירת סוחר ללא רישיון ועוד.

לצד הצורך לפעול ביעילות במסגרת הפעלת סמכויות האכיפה הרחבות שהוקנו לה, רשות ניירות ערך מחויבת לפעול באופן שוויוני והוגן ולכבד את הזכויות החוקתיות המוקנות לכל אדם, ובכלל זה את הזכות לכבוד ולקניין.

עורך דין ניירות ערך ילווה אתכם באופן מקצועי ויוודא כי זכויותיכם תישמרנה לאורך כל ההליך.

החמרת הענישה בעבירות ניירות ערך מחייבת ייצוג מקצועי של עורך דין

בית המשפט מוסמך להטיל על נאשמים בעבירות ניירות ערך ובעבירות קשורות לפי חוק העונשין עונשים שונים הכוללים, בין היתר, מאסר בפועל, מאסר על דרך עבודות שירות, קנסות, פיצוי לנפגעי העבירה ועוד. בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בענישה בתיקי ניירות ערך. בתי המשפט שבים ומדגישים כי לאור המאפיינים המיוחדים של עבירות ניירות ערך – עבירות מתוחכמות, בעלות יסוד של ניצול עמדות כוח וכספם של אחרים, שיש קושי במניעתן ובאיתורן, ופוטנציאל הפגיעה לנפגעי העבירה ו/או לשוק ההון הוא גדול, הרי שככלל, יש להטיל על מי שהורשע בביצוע עבירות ניירות ערך עונשים משמעותיים.

על כן, גם מסיבה זו, בכל מקרה של חקירה או הליך בעניין עבירות ניירות ערך, חשוב להסתייע בעורך דין ניירות ערך על מנת שיפעל לסגור את התיק נגדכם ללא כתב אישום או בהסדר מקל, בהתאם לנסיבות העניין.

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 11

No votes so far! Be the first to rate this post.