03-9158500
תפריט
Ran PerryRan Perry
06:18 08 Jul 21
פניתי לעו"ד קובי ועו"ד רונן על מנת להתמודד עם הליך פלילי עקב תלונות שווא שהגיש מישהו נגדי. הם הנחו אותי בתהליך והתהלו מול המשטרה. בנוסף, לאחר מכן, כתבו עבורי מכתב שנועד לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה מחוסר ראיות - דבר שצלח. לאורך כל התהליך הם היו זמינים ומאוד אדיבים ומקצועיים - מאוד מומלץ.
ron benron ben
07:14 19 Jan 21
הגעתי לרונן וקובי בזמן של מצוקה אישית גדולה. כבר מהרגע הראשון אפשר היה להבחין בכך שהם לא רק מתעסקים בפן המקצועי אלא גם המון בפן האנושי. שיחות חמות ומתן עזרה והסברים מרגיעים בכל זמן שנדרשו לכך והראו כמה אכפתיות הם מעניקים ללקוח. מעבר לכך בפן המקצועי מדובר בשני עורכי דין מבריקים עם ראש חד וידע מקצועי רב מאוד אשר עזרו לי להיחלץ מהצרה אליה נקלעתי. ממליץ בחום!
דב ברקוביץדב ברקוביץ
14:21 03 Jan 21
קובי ורונן הם עורכי דין שעליהם נאמר גאווה למקצוע!!הם עניינים, זמינים, מקצועיים ברמות על, מבינים בשיחת הבהרה אחת את רצון הלקוח ותוך כדי הטיפול מעדכנים ומשתפים באופן קבוע.בהחלט ממליץ לפנות ולהיוועץ בהם!!דב ברקוביץ
יעקב אנגריעקב אנגר
17:01 03 Sep 20
פנינו ברגע של מצוקה וזכינו לזמינות מלאה, לתמיכה מקצועית ונפשית והתוצאה גם היא מעולה. ממליץ בחום.
js_loader
5
(256)

עו"ד ניירות ערך – ייצוג מקצועי בתיקי ניירות ערך

ייצוג מקצועי בתיקי ניירות ערך

התכלית המרכזית של דיני ניירות ערך היא להגן על האמינות והשקיפות בשוק ההון ועל קיומו של מסחר תקין, הוגן ויעיל בניירות ערך.

לשם הגשמת תכלית זו חוקקו מספר חוקים ותקנות כשהמרכזיים ביניהם הם:

  • חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
  • חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.
  • חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

והתקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה.

רשות ניירות ערך פועלת לאכוף את החוקים האלה בשלושה מישורים שונים: אכיפה פלילית, אכיפה מנהלית ומעורבות בהליכי אכיפה פרטית.

החקירות הפליליות והבירורים המנהליים מבוצעים על ידי מחלקת חקירות, והליכים אלה כפופים לדין ולפסיקה הפלילית והמנהלית של בית המשפט, כמו גם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, העוסקות בתחום החקירות.

ההליך המנהלי מנוהל על ידי מחלקת אכיפה מנהלית בפני מותב מנהלי שהוקם על פי חוק ניירות ערך.

הליכי אכיפה פרטי כגון תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות מתנהלים על ידי גורמים פרטיים אבל לאור החשיבות הגלומה בהליכים אלה, הרשות מעורבות לעיתים גם בהליכים אלה.

ייצוג בתיקים הנחקרים על ידי רשות ניירות ערך או מטופלים על ידי הרשות בהליכי אכיפה מנהלית, מצריך טיפול של עורך דין ניירות ערך שהוא בעל ידע ומומחיות הן בדין הפלילי והן בדינים הנוגעים לתחום ני"ע ושוק ההון.

העבירות המרכזיות בתחום ניירות ערך

העבירות המרכזיות בתחום ני"ע מנויות בחוק ניירות ערך ועניינן בשלוש התנהגויות פליליות שונות בשוק ההון:

תרמית בקשר לניירות ערך

עבירה בניירות ערך מנויה בסעיף 54 לחוק ניירות ערך, וכוללת שתי עבירות שונות שעונשן מאסר חמש שנים:

  • עבירה של הנעה בתרמית שעניינה במי שהניע או ניסה להניע אדם לרכוש או למכור ניירות ערך ועשה זאת באמרה, בהבטחה או בתחזית – בכתב, בעל פה או בדרך אחרת – שידע או היה עליו לדעת שהן כוזבות או מטעות, או בהעלמת עובדות מהותיות.
  • עבירה בני"ע של השפעה בדרכי תרמית שמכונה בקרב הציבור בשם "הרצת מניות" ועניינה במי שהשפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך.

שימוש במידע פנים

סעיף 52ג' לחוק ני"ע קובע כי איש פנים העושה שימוש במידע פנים המצוי בידו, דינו מאסר חמש שנים.

סעיף 52ד' לחוק ני"ע קובע כי העושה שימוש במידע פנים אשר הגיע לידו, במישרין או בעקיפין, מאיש פנים בחברה, דינו מאסר שנתיים.

עוד בנושא >> שימוש במידע פנים

עבירות ניירות ערך

עבירות דיווח

סוג נוסף של עבירות המנוי בחוק ניירות ערך הוא עבירות דיווח והפרות אחרות של הוראות חוק ניירות ערך שעניינן מסירת מידע מהותי ואיסור הטעיה של המשקיע הסביר. עבירות אלו מפורטות בסעיף 53 לחוק ניירות ערך.

בנוסף להוראות האמורות, במקרים מסוימים של התנהגויות פליליות בשוק ההון יכולות לחול גם הוראות של עבירות מחוק העונשין כגון גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד, וכן הוראות מחוק איסור הלבנת הון.

עורך דין ני"ע – הליכי חקירה והעמדה לדין

העיקרון המבחין בין פתיחה בהליך של חקירה פלילית להליך של בירור מנהלי מעוגן בחוק וכפוף לשלושה פרמטרים: חומרת המעשה, הערכת טיבן ועוצמתן של הראיות הקשורות באותו מעשה ומדיניות הרשות.

החקירות בעניין עבירות ניירות ערך מתבצעות על ידי חוקרים של מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך (לעיתים בשילוב עם יחידות חקירה נוספות כגון: יאח"ה (היחידה הארצית לחקירות הונאה), יאחב"ל (היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית), יאל"כ (היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית) ועוד), ומלוות לרוב על ידי פרקליטים ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.

בשנים האחרונות רשות ניירות ערך חקרה תיקים כלכליים במגוון תחומים בהם תיקי מרמה מורכבים הדרושים מומחיות בתחום המסחר, תיקי שימוש במידע פנים, תיקי שוחד בחברות ציבוריות ובבתי השקעות יחד עם עבירות על חוק ניירות ערך ותיקי קבלת דבר במרמה וגניבה בידי מורשה יחד עם עבירות ניהול זירת סוחר ללא רישיון.

במקרים בהם מוגשים כתבי אישום, התיקים הפליליים בתחום של עבירות ניירות ערך, נדונים לרוב במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

עיצום כספי, הליך אכיפה מינהלי וסגירת תיק בהסדר מותנה

חשוב לציין כי לצד האמצעי הפוגעני של ההליך הפלילי, קיימת מכוח חוק ני"ע אפשרות –  במקרים מסוימים בהם קיים חשד להפרה של הוראות החוק – לסיים את העניין מחוץ לכתלי בית המשפט בהליכים חוץ-פליליים:

  • עיצום כספי.
  • הליך אכיפה מינהלי – הליך זה מנוהל על ידי מחלקת אכיפה מנהלית בפני מותב מנהלי שהוקם על פי חוק ני"ע. הסנקציות המושתת במסגרת הליך זה קלות יותר מאלה המושתות בהליך הפלילי.
  • הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים המותנית בתנאים – הסכם בין הפרקליטות לחשוד לפיו החשוד מודה בביצוע העובדות המהוות עבירה ומתחייב לקיים את התנאים שנקבעו בהסדר, וזאת כנגד התחייבות הפרקליטות להימנע מהגשת כתב אישום נגד החשוד.

עו"ד ניירות ערך

החשיבות של קבלת ייעוץ וליווי משפטי מעורך דין ניירות ערך במקרים של חקירה או הליך פלילי

בכל מקרה של חקירה או בירור מצד רשות ניירות ערך או העמדה לדין בגין עבירות מסוג זה, מומלץ לפנות לעורך דין ניירות ערך המתמחה בייצוגי בתיקי עבירות ניירות ערך שהינן עבירות מורכבות הן מהפן העובדתי והן מהפן המשפטי, ולקבל ייעוץ וליווי משפטי על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות ניירות ערך, והישגים והצלחות מרשימות בתיקי ני"ע רבים לרבות סגירה של תיקים כבר בשלב החקירה, מניעה של כתבי אישום בתיקי ניירות ערך במסגרת הליכי שימוע, זיכויים בתיקי ניירות ערך ועוד.

לייעוץ וייצוג בנושא עבירות ניירות ערך צרו איתנו קשר באמצעות לחיצה על קישור זה או התקשרו לטלפון: 03-9158500

עו"ד ניירות ערך יעזור לכם לשמור על זכויותיכם

מדיניות האכיפה של רשות ני"ע בשנים האחרונות היא מדיניות אכיפה נחושה ומשמעותית. הרשות חקרה במהלך השנים האחרונות תיקים כלכליים במגוון תחומים בהם תיקי תרמית בניירות ערך, תיקי שימוש במידע פנים, תיקי מרמה שעניינם עבירות של ייעוץ השקעות וניהול תיקים ללא רישיון, תיקי שוחד בחברות ציבוריות ובבתי השקעות יחד עם עבירות על חוק ניירות ערך, תיקי ניהול זירת סוחר ללא רישיון ועוד.

לצד הצורך לפעול ביעילות במסגרת הפעלת סמכויות האכיפה הרחבות שהוקנו לה, רשות ני"ע מחויבת לפעול באופן שוויוני והוגן ולכבד את הזכויות החוקתיות המוקנות לכל אדם, ובכלל זה את הזכות לכבוד ולקניין.

עורך דין ני"ע ילווה אתכם באופן מקצועי ויוודא כי זכויותיכם תישמרנה לאורך כל ההליך.

החמרת הענישה בעבירות ניירות ערך מחייבת ייצוג מקצועי של עורך דין

בית המשפט מוסמך להטיל על נאשמים בעבירות ניירות ערך ובעבירות קשורות לפי חוק העונשין עונשים שונים הכוללים, בין היתר, מאסר בפועל, מאסר על דרך עבודות שירות, קנסות, פיצוי לנפגעי העבירה ועוד. בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בענישה בתיקי ניירות ערך. בתי המשפט שבים ומדגישים כי לאור המאפיינים המיוחדים של עבירות ניירות ערך – עבירות מתוחכמות, בעלות יסוד של ניצול עמדות כוח וכספם של אחרים, שיש קושי במניעתן ובאיתורן, ופוטנציאל הפגיעה לנפגעי העבירה ו/או לשוק ההון הוא גדול, הרי שככלל, יש להטיל על מי שהורשע בביצוע עבירות ניירות ערך עונשים משמעותיים.

על כן, גם מסיבה זו, בכל מקרה של חקירה או הליך בעניין עבירות ניירות ערך, חשוב להסתייע בעורך דין ניירות ערך על מנת שיפעל לסגור את התיק נגדכם ללא כתב אישום או בהסדר מקל, בהתאם לנסיבות העניין.

פסקי דין בתיקי ניירות ערך מהשנים האחרונות

ת"פ 11062-04-19 מדינת ישראל נ' יגאל לוי (9/1/2023)

בית המשפט זיכה את הנאשם מעבירות של תרמית בניירות ערך, שוחד, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, וקבע כי המאשימה לא הצליחה להוכיח שהנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. בית המשפט קבע כי יש לתת משקל מרכזי לעובדה שהנאשמים האחרים בתיק, שהודו והורשעו, לא הובאו לעדות. בית המשפט הוסיף כי על אף שהנאשם שינה גרסאות בחלק מעדותו, וחלקים ממנה היו כבושים, הוא נתן הסבר חלקי לשינוי הגרסאות וכבישת גרסתו, הסבר שהעלה ספק של ממש, האם ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. על כן, מחמת הספק, זיכה בית המשפט את הנאשם מכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום.

מדינת ישראל נ' כהן ואחרים (15/6/2021)'ת"פ 68475-07-18

בחודש דצמבר 2020 הורשעו האחים כהן בביצוע עבירות שימוש במידע פנים במניית חברת ביונדווקס. הנאשמים הורשעו בכך שעשו שימוש במידע פנים בנוגע להתקשרות צפויה של ביונדווקס עם משרד הבריאות האמריקני לגבי ביצוע ניסוי משותף תחת חסותו ובמימונו של המשרד. בית המשפט המחוזי, המחלקה הכלכלית (כב' השופט חאלד כבוב), גזר על ט' כהן 9 חודשי מאסר שירוצו על דרך של עבודות שירות וקנס בגובה 45,000 ש"ח. כן גזר בית המשפט על ר' כהן 3 חודשי מאסר שירוצו על דרך של עבודות שירות וקנס בגובה 90,000 ש"ח.

ת"פ 57633-09-19 מדינת ישראל נ' זאב קלימי ואחרים (31/1/2021)

בית המשפט המחוזי, המחלקה הכלכלית (כב' השופט כבוב), גזר 9 חודשי מאסר בפועל שירוצו על דרך של עבודות שירות וקנס של 150,000 ש"ח על זאב קלימי, בגין ביצוע עבירות של שימוש במידע פנים במניות חברת אוסם לקראת רכישתה על ידי חברת נסטלה בשנת 2016. כן גזר בית המשפט עונשים של 3 חודשי מאסר בפועל שירוצו על דרך של עבודות שירות על בועז דקל, ועל שלמה ברק שקיבלו את מידע הפנים מקלימי ועשו בו שימוש וקנסות של 400,000 ש"ח ו-300,000 ש"ח בהתאמה.

לפי כתב האישום בו הודו השלושה בהסדר טיעון, במהלך חודש ינואר 2016, עשה קלימי שימוש במידע פנים שהגיע אליו מאיש פנים בחברת אסם אודות עסקת מיזוג בין חברת נסטלה לאסם, כשבוע לפני פרסום הדיווח המיידי בעניין עסקה זו. טרם פרסום הדו"ח המיידי רכש קלימי מניות אסם בסך של כ-250 אלף ש"ח, ומסר את המידע לחבריו בועז דקל ושלמה ברק, שרכשו אף הם מניות אוסם לפני הדיווח בסך של כ-700 אלף ש"ח כל אחד. כשבוע לאחר הרכישות דיווחה אסם על העסקה הצפויה. שער מניית אסם עלה לאחר הדיווח ביותר מ-20 אחוזים. הנאשמים מכרו את המניות שרכשו במועדים שונים לאחר הדיווח. קלימי מכר את המניות ברווח של למעלה מ-60 אלף ש"ח, דקל וברק הרוויחו כתוצאה מהמכירה סכומים של כ-170 אלף ש"ח כל אחד.

מדינת ישראל נ' בביצקי ואחרים (20/4/2021)'ת"פ 73321-12-20

בית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית, כב' השופט חאלד כבוב), גזר על מיכאל בביצקי, שניהל באופן פרטי תיקי השקעות עבור מכרים וחברים, עונש של 24 חודשי מאסר ופיצוי לנפגעי העבירה. בביצקי הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של תרמית בניירות ערך, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות וניהול תיקי השקעות ללא רישיון. בתקופות שונות בין השנים 2017-2012 ניהל חשבונות מסחר של לקוחות שונים ללא רישיון ניהול תיקים. בביצקי קיבל את הרשאת הלקוחות לפעול בחשבונותיהם על סמך מצגי שווא שונים הנוגעים למידת הסיכון בהשקעה ולמומחיותו. במסגרת המסחר שלח בביצקי יד בכספי המשקיעים על ידי ביצוע של כ-1200 עסקאות עצמיות בין חשבונותיו האישיים ובין חשבונות הלקוחות שהיו בניהולו, וכך העביר לחשבונותיו כ-300,000 ש"ח. בנוסף, בביצקי שלח ידו בכספי שניים מלקוחותיו בסך של 175,000 ש"ח כשהנחה אותם להעביר אליו כסף לצרכי השקעה ובפועל עשה בו שימוש לצרכיו. בית המשפט אישר את הסדר הטיעון וקבע כי מעשיו של הנאשם "מצדיקים הטלת עונש ההולם את חומרת המעשים, את הנסיבות המחמירות של ביצועם, את הפגיעה המשמעותית לא רק במשקיעים שסבלו הפסדים כספיים אלא באינטרסים המוגנים של פעילות שוק הון שקוף והוגן". בגזר דינו התחשב בית המשפט בנסיבות אישיות, בין היתר בגורמים שהביאו את הנאשם לבצע את הפעילות העבריינית.

ת"פ 11062-04-19 מדינת ישראל נ' משה בן דניאל גולדמן ואחרים (14.2.2021)

בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת אגמון-גונן) גזר 44 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה מיליון וחצי ש"ח על מנהל ההשקעות הראשי לשעבר בקופת הגמל גדיש של פסגות, משה גולדמן, וכן הורה על חילוט סכום של כ-3.5 מיליון ₪. כן גזר בית המשפט 30 חודשי מאסר בפועל על שאול מאור, יו"ר ובעלים לשעבר של בית ההשקעות מאור לוסקי. גולדמן ומאור הורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של מתן ולקיחת שוחד, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה, תרמית בניירות ערך, איסור הלבנת הון ועבירות נוספות. גולדמן הורשע גם בעבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחת עד. כן גזר בית המשפט עונש של 11 חודשי מאסר בפועל על הדר אשרת, שהיה בעבר מנהל חדר מסחר במניות בדויטשה בנק ישראל, והורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. כתב האישום שבו הודו והורשעו גולדמן ומאור מפרט פרשת מרמה רחבת היקף, שבבסיסה ניצול של כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה על ידי אנשי שוק הון מנוסים לצורך הפקת רווחים אישיים. הרווחים חולקו בין הנאשמים בפרשה באמצעות רשת מסועפת של חשבונות וחברות קש ואנשי קש בכל רחבי העולם. היקף חלוקת הכספים האסורים והלבנת ההון שיוחסה לגולדמן ולמאור בכתב האישום היא בהיקף כולל של כ-20,000,000 ש"ח.

לייעוץ וייצוג בנושא עבירות ניירות ערך צרו איתנו קשר באמצעות לחיצה על קישור זה או התקשרו לטלפון: 03-9158500

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 256

No votes so far! Be the first to rate this post.