03-9158500
תפריט
תמונת נושא עבור: כתב אישום: הכל על מחיקת כתב אישום | ביטול כתב אישום

ביטול כתב אישום | מחיקת כתב אישום

גם לאחר הגשת כתב אישום, ניתן במקרים מתאימים, הודות להתנהלות משפטית מקצועית ונכונה להביא לביטול כתב אישום או למחיקת כתב אישום.

 

כתב אישום – מתי הוא מוגש ומה הוא כולל?

עם סיום שלב החקירה ושלב השימוע (ככל שהתקיים), על התובע שהועבר אליו חומר החקירה (התביעה המשטרתית או הפרקליטות) להחליט האם להגיש כתב אישום נגד החשוד בתיק.

על פי חוק סדר הדין הפלילי, אם התובע מגיע למסקנה שהראיות בתיק מספיקות לאישום אדם פלוני, עליו להעמידו לדין, זולת אם התובע סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין.

כתב אישום כולל את הרכיבים הבאים:

(1) שם בית המשפט שאליו הוא מוגש.

(2) ציון מדינת ישראל כמאשימה (ובמקרה של קובלנה פלילית שם הקובל ומענו).

(3) שם הנאשם, תעודת זהות שלו ומענו.

(4) תיאור העובדות המהוות את העבירה.

(5) הוראות החיקוק שלפיהן מואשם הנאשם.

(6) שמות עדי התביעה.

 

כיצד ניתן לבטל או למחוק כתב אישום?

ביטול כתב אישום או מחיקת כתב אישום יכול להיעשות באחת משתי דרכים עיקריות: בהסכמת התביעה לאחר שזו השתכנעה לחזור בה מכתב האישום או בהחלטה של בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לבטל את כתב האישום בעקבות קבלת טענות משפטיות שהעלה סנגורו של הנאשם כגון טענת הגנה מן הצדק, וזאת גם אם התביעה מתנגדת לביטולו של כתב האישום.

מדוע שהתביעה תסכים לבטל או למחוק את כתב האישום לאחר הגשתו?

במקרים מסוימים, בין אם משום שזכות השימוע לא נוצלה כראוי על ידי הנאשם עובר להגשת כתב האישום על ידי התביעה, ובין אם מסיבה אחרת לא היו מונחים בפני התביעה מלוא הנתונים העובדתיים והמשפטיים המצדיקים הימנעות מהגשת כתב אישום וניהול משפט פלילי נגד הנאשם, סנגורו של הנאשם יכול גם לאחר הגשת כתב אישום להידבר עם נציגי התביעה ולהציף בפניהם את אותם נתונים בצורה מקצועית ומושכלת, ולשכנע את התביעה לחזור בה מכתב האישום הוואי אומר – מחיקת כתב אישום.

כמו כן, במקרים מסוימים, ניתן לשכנע את התביעה להסכים לביטול כתב האישום ולהסתפק בנקיטת סנקציה נגד הנאשם מחוץ לכתלי בית המשפט כגון קנס מנהלי או סנקציה אחרת במסגרת הסדר מותנה.

מהן תוצאות ההליך במקרה של חזרת התביעה מכתב האישום?

סעיף 94(א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי אם חזר בו תובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, יבטל בית המשפט את האישום, ואם חזר בו התובע מהאישום לאחר מכן, יזכה בית המשפט את הנאשם מאותו אישום.

סעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי מוסיף וקובע כי בהסכמת התובע והנאשם רשאי בית המשפט לבטל אישום, בכל עת עד להכרעת הדין, ודין הביטול יהיה כדין ביטול לפני תשובת הנאשם.

 

מחיקת כתב אישום – סיכום

מתוך הבנה שעצם ניהול משפט פלילי נגד לקוחותינו, ללא קשר לתוצאה שתושג בסיומו של ההליך, מהווה פגיעה משמעותית בלקוחותינו, תפיסתנו העקרונית היא לעשות את כל המאמצים על מנת למנוע הגשת כתב אישום נגד לקוחותינו, ובמקרים בהם כבר הוגש כתב אישום – לנסות להביא לביטול כתב אישום או למחיקה של כתב האישום במקרים המתאימים.        

אתם לא לבד. מנשה – רון עורכי דין הינו משרד עורכי דין פלילי מוביל ששותפיו הינם יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים ובעלי ניסיון רב ומומחיות בייצוג בהליכים פליליים.

בכל מקרה שהוגש נגדכם כתב אישום או שקיים חשש שיוגש נגדכם כתב אישום, פנו אלינו בטלפון: 03-9158500 או השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.

עוד יכול לעניין אתכם:

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים