03-9158500
תפריט
תמונת נושא עבור: שינוי עילת סגירה של תיק

שינוי עילת סגירת תיק

החקירה שנפתחה במשטרה הסתיימה ללא העמדה לדין ותיק החקירה שנפתח נגדך בחשד לביצוע עבירה, נסגר (למאמר בעניין ייעוץ בחקירה: איך נערכים לקראת חקירה פלילית?).

אפשר לנשום לרווחה. אבל רגע לפני שמנסים לשכוח מכל הסיפור, יש עוד עניין אחרון שחשוב לתת עליו את הדעת – שינוי עילת סגירה של תיק. ואכן ניתן להגיש בקשת שינוי עילת סגירת תיק.

שינוי עילת סגירה של תיק מלמדת, באופן תמציתי ביותר, מהי ההנמקה לסגירת התיק. קיימות שלוש עילות מרכזיות לסגירת תיק:

  1. חוסר אשמה – אם ממצאי החקירה העלו שהחשוד נקי מכל חשד או שהסיכוי כי החשוד ביצע את העבירה הנו נמוך, ייסגר התיק בעילת "חוסר אשמה".
  2. חוסר ראיות – אם ממצאי החקירה העלו שקיים חשד נגד החשוד, אולם אין די ראיות כדי לבסס את החשד מעבר לספק סביר, ייסגר התיק בעילת "חוסר ראיות".
  3. נסיבות העניין לא מתאימות להעמדה לדין – אם נמצא שהאינטרס הציבורי מוביל להפסקת ההליך הפלילי מאחר שהחשד הוא למעשה לא חמור, או בשל נסיבות אישיות של החשוד או בשל משאבים מוגבלים של רשויות התביעה, ייסגר התיק בעילה של "נסיבות העניין לא מתאימות להעמדה לדין" (עילה שבעבר היתה נודעת כעילת "חוסר עניין לציבור").

עילת סגירה נוספת של תיקים פליליים היא "סגירה בהסדר", כאשר החשוד הגיע ל"הסדר מותנה" עם התביעה (למאמרנו בעניין הסדר מותנה ראו: סגירת תיק בהסדר מותנה).

משמעות שינוי עילה של תיק והשלכותיה

לעילת הסגירה יש שתי משמעויות עיקריות. ראשית, היא מלמדת את דעתה של התביעה על אחריותו של החשוד ואת הערכתה של עוצמת הראיות.

כתוצאה מכך, מי שהתיק נגדו נסגר בעילה של "חוסר אשמה" נחשב בתודעה הציבורית "חף מפשע" יותר ממי שהתיק נגדו נסגר בעילה של "חוסר ראיות".

זאת, למרות שחזקת החפות עומדת לכל מי שלא הורשע בבית המשפט, ומי שאין די ראיות לצורך העמדתו לדין חף מפשע באותה מידה כמו מי שנמצא נקי מעבר לכל חשד.

שנית, לעילת הסגירה יש השלכה אופרטיבית על המידע שרשויות האכיפה וגורמים ציבוריים נוספים רשאים על-פי החוק להיחשף אליו ולהתחשב בו.

תיק שנסגר מ"חוסר ראיות" או בעילה לפיה "נסיבות העניין לא מתאימות להעמדה לדין" לא יימחק מרישומי המשטרה.

המידע שלא נמחק עשוי לשמש שורה ארוכה של גורמים, ובהם צה"ל, השב"כ, ועדת שחרורים, פרקליט ותובע משטרתי, נציבות בתי הסוהר ועוד.

תיקים שנסגרו בעילות אלו – להבדיל מתיק שנסגר מ"חוסר אשמה" – יופיעו גם בפלט המרשם הפלילי ("תעודת יושר"), שגופים מסוימים רשאים לעיין בו.

מכאן שישנה חשיבות לעילת סגירת התיק, וככלל לחשוד יש אינטרס שהתיק נגדו ייסגר בעילה של "חוסר אשמה" ולא בעילה אחרת.

שינוי עילת סגירה של התיק

איך משנים את עילת סגירת התיק?

שינוי עילה של תיק

קביעת העילה לסגירת התיק היא החלטה של התביעה. עם זאת, בתוך 30 יום לאחר מתן ההחלטה על עילת הסגירה, רשאי החשוד לפנות אל התביעה בבקשת שינוי עילת סגירה של תיק החקירה.

לצורך הכנת הבקשה של שינוי עילה, חשוב ללמוד את חומר החקירה הקיים בתיק, וזאת לאחר קבלתו מהמשטרה או מהרשות התובעת.

בקשת שינוי עילת סגירה של תיק החקירה תנסה להטות את דעת התביעה לסגור את התיק בעילה של "חוסר אשמה".

ניתן לעשות זאת, בין היתר, באמצעות הצגת ראיות הסותרות את התזה שעמדה ביסוד החשדות בתיק, או שופכות עליהם אור חדש.

בקשת שינוי עילה של תיק יכולה גם להתייחס לחשוד עצמו, לנסיבותיו האישיות, וכן לנזק שצפוי להיגרם לו ולעתידו המקצועי בשל הרישום הפלילי.

אין זה פשוט לשנות את דעתה של התביעה לאחר שכבר גיבשה את עמדתה, לכן חשוב שהבקשה תהיה מעמיקה ומדויקת לחשוד ולנסיבותיו.

לאור חשיבות העניין, מומלץ להסתייע בעורך דין פלילי להגשת בקשה לשינוי עילת סגירת תיק החקירה.

למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות לשינוי עילת סגירת תיק אשר התקבלו וסייעו ללקוחותינו לפתוח בדף חדש בחייהם.

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים