03-9158500
תפריט

מחיקת רישום פלילי

להעדר רישום פלילי וקבלת "תעודת יושר" חשיבות רבה.

הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בקבלה למקומות עבודה, משרות ציבוריות, מינוי דירקטורים, סיווגים ביטחוניים, קבלת אשרות וויזות בשגרירויות, קבלת רישיונות והיתרים שונים, לרבות, קבלת רישיון לכלי ירייה והחזקת נשק, קבלה ללשכת עורכי הדין, קבלת רישיון תיווך, קבלת רישיון לרכב ציבורי, השתתפות במכרזים, אימוץ ילדים ועוד. לפיכך, ישנה חשיבות רבה למחיקת רישום פלילי.

הרישום הפלילי במאגרי המידע של המשטרה נשמר הן לגבי עוברי חוק שהורשעו, הן לגבי מי שההליך הפלילי בעניינו תלוי ועומד והן לגבי מי שנחקר בעבר כחשוד ותיקו סגור. על כן, ישנה חשיבות רבה לקבל מענה מקצועי כאשר יש צורך לבצע מחיקת רישום פלילי או משטרתי.

סוגי מאגרי המידע הפלילי במשטרת ישראל

"מרשם פלילי" – מאגר מידע הכולל רישומים על: הרשעות ועונשים של בתי משפט או בתי דין בפלילים בשל עבירות פשע ועוון, צווי שירות לתועלת הציבור (אף אם ניתנו ללא הרשעה), צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה ועוד.

"רישום משטרתי" – מאגר מידע הכולל רישומים פנימיים של המשטרה בדבר משפטים וחקירות תלויים ועומדים, תיקי חקירה שנסגרו בגין עילה של "חוסר ראיות" או בגין עילה של "נסיבות העניין לא מתאימות להעמדה לדין" ועוד.

למחיקת רישום פלילי כאמור חשיבות רבה ונדרשת מומחיות בטיפול במחיקתו. למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות בטיפול במחיקת רישומים פליליים מהמרשם הפלילי ובמחיקת רישום משטרתי, כאשר אנו מתאימים את הטיפול הנכון והמתאים לכל מקרה.

צרו איתנו קשר 03-9158500 לייעוץ וסיוע בנושא של מחיקת רישומים פליליים

מחיקת תיק פלילי

לקריאה נוספת בעניין מחיקת רישום פלילי ומחיקת רישום משטרתי ראו: