03-9158500
תפריט

מחיקת רישום פלילי | ביטול רישום פלילי | מחיקת רישום משטרתי

שנים רבות לאחר שהחקירה נסתיימה ונשכחה, לאחר שהתיק נסגר, לאחר שהעונש (במקרה של הרשעה) כבר רוצה בשלמותו, הרישום הפלילי עדיין חי וקיים ואם מעוניינים למחוקו, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי שמומחה בתחום של מחיקת רישום פלילי / ביטול מרשם פלילי. 

הרישום הפלילי הוא המידע המצוי במאגרי המשטרה, והוא נשמר הן לגבי עוברי חוק מורשעים, הן לגבי מי שהליך הפלילי בעניינם תלוי ועומד והן לגבי מי שנחקרו בעבר כחשודים ותיקם נסגר.

על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, משטרת ישראל מנהלת רישומים על אודות הליכים פליליים בשני מאגרי מידע נפרדים:

  • "מרשם פלילי" – מאגר מידע זה כולל רישומים על הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים בשל עבירות מסוג פשעים ועוונות, צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה, צווי שירות לתועלת הציבור, אף אם ניתנו ללא הרשעה ועוד.
  • "רישום משטרתי" – מאגר מידע זה כולל רישומים פנימיים של המשטרה על אודות משפטים וחקירות תלויים ועומדים (מב"ד – ממתין לבירור דין), תיקי חקירה שנסגרו בעילה של "חוסר ראיות" או בעילה של "נסיבות העניין לא מתאימות להעמדה לדין" (לשעבר "חוסר עניין לציבור") ועוד. במקרה של תיקים סגורים, יפרט הרישום המשטרתי את החשדות שבגינם נחקר הפרט, את תאריך סגירת התיק ואת עילת הסגירה.

הן המרשם הפלילי והן הרישום המשטרתי מופיעים בפלט מידע שכל אדם רשאי לבקש מהמשטרה בעניינו (פלט הידוע בקרב הציבור גם בשם "תעודת יושר").

היעדר רישומים פליליים הוא קריטריון חשוב בקבלה למקומות עבודה רבים, ונדרש אף לצרכי אימוץ ילד, קבלה ללשכת עורכי הדין, הוצאת אשרות בשגרירויות זרות, הוצאת רישיון החזקת כלי יריה וכו', ולכן ישנה חשיבות רבה להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי ומחיקת רישום משטרתי.

ביטול רישום פלילי – איך נמחק המידע המופיע במרשם הפלילי וברישום המשטרתי?

מחיקת רישום פלילי

מידע המופיע ברישום המשטרתי ביחס לתיקי חקירה סגורים בעבירה שאינה מסוג פשע, יבוטל בתום שבע שנים מיום האירוע, אלא אם כן החליט הגורם המוסמך במשטרה אחרת.

גם מידע המופיע במרשם הפלילי עתיד להימחק "מעצמו" בהתאם לחוק המרשם הפלילי. תקופת ההתיישנות של ההרשעה של בגיר משתנה מעבירה לעבירה בהתאם לעונש שניתן בגין העבירה. לאחר שהמידע התיישן, תחל תקופת המחיקה, הנמשכת בדרך כלל 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות, שבמהלכה רק מספר מצומצם של גורמים יכולים להיחשף למידע הפלילי והוא לא יופיע במרשם הפלילי.

נוכח רגישותו של המידע המפורט ב"תעודת היושר", והשלכותיו מרחיקות הלכת על חייו של הפרט, ישנו אינטרס משמעותי של מי שהורשע בעבירה והשתקם מאז, או מי שנחקר בעבר ותיק החקירה בעניינו נסגר, כי יבוצע ביטול רישום פלילי, המידע יימחק והחשיפה אליו תצומצם במהירות.

כדי לזרז בקשה למחיקת רישום פלילי, ניתן לפנות באופן אקטיבי בבקשה מתאימה לגורם המוסמך במשטרת ישראל או לנשיא המדינה (בהתאם לסוג המידע שמבקשים לבטל או למחוק).
בקשה שכזו ניתן להגיש באופן עצמאי אבל המלצתנו היא לבצע את תהליך הגשת הבקשה באמצעות עורך דין פלילי.

בקשה של מחיקת רישום משטרתי ביחס לתיקי חקירה סגורים – בקשה ממשטרת ישראל

כאשר מדובר בתיקי חקירה סגורים שבהם לא הייתה העמדה לדין, הדרך לבצע ביטול רישום פלילי היא באמצעות הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת תיק החקירה לעילה של חוסר אשמה (בעניין זה ראו מאמרנו בעניין שינוי עילת סגירת תיק) או באמצעות פנייה לגורם המוסמך במשטרה בבקשה לבטל את הרישום המשטרתי. ביטול הרישום מותנה בזמן שחלף מיום האירוע נשוא החקירה, בכמות הרישומים במאגר המידע הפלילי על שם המבקש, במהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת חומרתן ובצרכי המשטרה בשימור הרישום.

למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות לשינוי עילת סגירת תיק החקירה לעילה של חוסר אשמה ובהגשת בקשות לביטול הרישום המשטרתי של תיקי חקירה סגורים אשר התקבלו.

מחיקת רישומים פליליים במקרים של הליכים פליליים שלא הסתיימו בזיכוי – בקשת חנינה מנשיא המדינה

במקרים שבהם התנהל הליך פלילי בבית המשפט וההליך לא הסתיים בזיכוי, הגורם המוסמך להורות על קיצורן של תקופת ההתיישנות ושל תקופת המחיקה של הרישום הפלילי הוא נשיא המדינה.

למשרדנו ניסיון רב בכתיבת בקשות חנינה לנשיא אשר התקבלו וסייעו ללקוחותינו לפתוח בדף חדש בחייהם.

למחיקת רישום פלילי כאמור חשיבות רבה ונדרשת מומחיות בטיפול במחיקתו. למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות בטיפול במחיקת רישומים פליליים מהמרשם הפלילי ובמחיקת רישום משטרתי, כאשר אנו מתאימים את הטיפול הנכון והמתאים לכל מקרה.

 

מחיקת רישום פלילי – החשיבות של קבלת ליווי משפטי מעורך דין פלילי בבקשה למחיקת רישום פלילי

פעמים רבות רישום פלילי הוא מעין "כתם" בעברו של אדם אשר בעניינו הסתיים הליך פלילי בהרשעה או בהחלטה אחרת שאינה זיכוי. הרישום הפלילי עלול כאמור להכביד על חייו של אותו אדם ולהוות מכשול בעניינים שונים ובהם: קבלה לעבודה ועיסוק במקצועות מסוימים, קבלת משרה במגזר הציבורי, קבלת רישיונות מקצועיים, קבלת אזרחות ועוד.

על כן, ישראלים רבים שעמדו בעבר לדין פלילי, מבקשים להגיש בקשת מחיקת רישום פלילי, בעזרת עורכי הדין המקצועיים של משרד עורכי הדין מנשה – רון, משרד עורכי דין מומחה בתחום הפלילי בעל הצלחות רבות ומרשימות בתחום זה.

תהליך מחיקת רישום פלילי באמצעות עו"ד פלילי

בקשה למחיקת רישום פלילי היא בקשה משפטית לכל דבר ועניין. הבקשה למחיקת רישום פלילי מוגשת לנשיא המדינה כסוג של בקשת חנינה בדרך של קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה החלות על רישומים פליליים. סיכויי הצלחתה של בקשה שמוגשת ללא טיפול מקצועי של עורך דין פלילי המומחה במחיקת רישום פלילי נמוכים יותר. על מנת להגדיל את סיכוי קבלת הבקשה למחיקת רישום פלילי, מומלץ להגיש את הבקשה באופן מקצועי באמצעות עורך דין מומחה ומנוסה במשפט הפלילי בכלל ובמחיקת רישום פלילי בפרט.

הבקשה כוללת התייחסות לעניינים ופרמטרים שונים, וביניהם, התייחסות לעבירה בה הורשע המבקש, לפרק הזמן שחלף מאז סיום ההליך המשפטי ולשינוי ו/או הליך השיקום שעבר אותו אדם. לבקשה למחיקת רישום פלילי חשוב לצרף מסמכים התומכים בה ובכלל זה: אישורים אודות מצב רפואי מיוחד, מסמכים בנוגע למצב כלכלי-סוציאלי חריג, המלצות, אישורים על התנדבויות ועוד.

הבקשה נבחנת על ידי גורמים מקצועיים במחלקת חנינות במשרד המשפטים ובמחלקה המשפטית בבית הנשיא, ועל כן, גם מסיבה זו, חשוב שהבקשה למחיקת רישום פלילי תוגש באמצעות עורך דין פלילי מקצועי שהינו בעל מומחיות בהגשת בקשות למחיקת רישום פלילי והיכרות מעמיקה עם תהליכי העבודה מול הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

טיפול מקצועי יסייע לכם לפתוח "דף חדש" בחייכם

המסמך הראשון שעורך דין פלילי שמומחה למחיקת רישום פלילי יבקש מכם לצורך בחינת הטיפול בבקשה למחיקת רישום פלילי הוא תדפיס מידע פלילי הכולל את הרישומים אודות הליכים פליליים בעניינכם. תדפיס זה ידוע גם בשם "תעודת יושר".

תדפיס זה מהווה את הבסיס הראשוני לבחינת סיכויי בקשתכם, אולם כל בקשה נבחנת באופן אינדיבידואלי בהתאם לנסיבות המיוחדות של המבקש, ועל כן, ייתכנו מקרים בהם בגין אותו רישום בקשה מסוימת תיענה בחיוב ובקשה אחרת תידחה. על כן, גם מסיבה זו חשוב להגיש את הבקשה למחיקת הרישום הפלילי באמצעות עורך דין פלילי המומחה למחיקת רישום פלילי.

 לייעוץ וסיוע בנושא של מחיקת רישומים פליליים פנו אלינו בטלפון: 03-9158500 או השאירו פרטים כאן  

 

לקריאה נוספת בנושאים הקשורים למחיקת רישום פלילי ומחיקת רישום משטרתי ראו: