03-9158500
תפריט
תמונת נושא עבור: מכתב יידוע לחשוד – סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי

מכתב יידוע לחשוד – מכתב יידוע על הזכות לשימוע

החלטה להעמיד אדם לדין היא החלטה משמעותית בעלת השלכות קריטיות על החשוד ומשפחתו. לפיכך, ככלל, בהתאם לדין הישראלי, טרם הגשת כתב אישום נגד אדם החשוד בעבירת פשע, קיימת חובה להודיע לאותו חשוד על האפשרות כי יועמד לדין על ידי רשות התביעה (התביעה המשטרתית, הפרקליטות או רשות תביעה אחרת), ולאפשר לאותו חשוד להשמיע את טענותיו בעניין.

מכתב יידוע ראשון

סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 קובע כי "רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה על כך לפי הכתובת הידועה לה, אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי העניין, כי קיימת מניעה לכך".

הודעה זו מכונה "מכתב יידוע ראשון" ומטרתה להביא לידיעת החשוד את העובדה שחומר החקירה בעניינו הועבר לרשות התביעה לצורך החלטת הרשות על העמדתו לדין, וזאת כדי לאפשר לחשוד לשקול את צעדיו לצורך הגנתו.

בכל מקרה של הליכי חקירה וכן בכל מקרה שמתקבל מכתב יידוע מראש, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין קבלת פלילי לצורך קבלת ייעוץ וליווי משפטי. 

מכתב יידוע שני

אם לאחר לימוד חומר החקירה מתגבשת על ידי רשות התביעה החלטה על העמדת החשוד לדין, רשות התביעה תשלח הודעה נוספת לחשוד המכונה "מכתב יידוע שני" או "כתב חשדות".  במסגרת מכתב זה, רשות התביעה מודיעה לחשוד על כוונתה להעמידו לדין בכפוף לאפשרות של החשוד או עורך דינו לפנות בבקשה מנומקת המפרטת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדו. בדרך כלל, רשות התביעה מאפשרת לבא כוחו של החשוד להשמיע את טענותיו גם בעל פה במסגרת ישיבת שימוע במשרדי התביעה (למידע על שימוע פלילי), בה ניתנת לבא כוחו של החשוד ההזדמנות לשכנע את רשות התביעה להימנע מהגשת כתב האישום נגד החשוד או לפחות לצמצם אותו באופן משמעותי.

ייצוג על ידי עורך דין פלילי בהליך השימוע

לקראת ישיבת השימוע מתאפשר לבא כוחו של החשוד לעיין בעיקרי חומר החקירה שבתיק.

לשימוע יש יתרונות רבים ולכן, ברוב המקרים, מומלץ לחשוד לעשות שימוש בזכות זו. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי הליך השימוע טומן בחובו גם מספר סיכונים וביניהם האפשרות שהתביעה תערוך "מקצה שיפורים" בכתב האישום נוכח דברים שיועלו במסגרת ישיבת השימוע.

לפיכך, בכל מקרה שבו מתקבל מכתב יידוע על הזכות לשימוע, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין פלילי המתמחה בייצוג בהליכי שימוע על מנת שישקול את מכלול השיקולים הרלוונטיים ויפעל בצורה מקצועית לשם שמירה על זכויותיכם והשגת התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות בייצוג לקוחות בהליכי שימוע ומניעת כתבי אישום. 

 

לקריאה נוספת בנושא מכתב יידוע והליכי שימוע ראו מאמרנו: זכות השימוע בהליך פלילי

וכן: הנחיית פרקליט המדינה מספר 14.21 – הליכי יידוע ושימוע בהליכים פליליים

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים