03-9158500
תפריט
תמונת נושא עבור: הסדר מותנה

מה זה הסדר מותנה – כל מה שצריך לדעת על סגירת תיק בהסדר מותנה

הסדר מותנה לסגירת תיק הוא הסכם בין התביעה לחשוד לפיו החשוד מודה בביצוע העובדות המהוות עבירה ומתחייב לקיים את התנאים שנקבעו בהסדר, וזאת כנגד התחייבות התובע להימנע מהגשת כתב אישום.

העבירות בהן מוסמכת התביעה לערוך הסדר מותנה הן ככלל עבירות קלות יחסית ונפוצות, ושיקול דעתה לעשות כן מושפע מנסיבות מקלות שונות, ובהן נסיבותיו האישיות של החשוד, נסיבות ביצוע העבירה, תוצאות העבירה והנזק שנגרם בגינה והתנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה.

ההסדר המותנה הוא דרך ביניים, המעניקה הזדמנות לחשודים להימנע מהליך פלילי בבית משפט ומהרשעה פלילית על כל המשמעויות הנלוות לכך; ויחד עם זאת, מאפשרת לרשויות התביעה להטיל על החשודים סנקציה ללא הגשת כתב אישום וניהול הליך פלילי בבית משפט. 

הסדר מותנה מפורסם באתר האינטרנט של הגורם התביעתי הרלוונטי, אולם מבלי שיתאפשר זיהוי של החשוד או של נפגע העבירה.

הסדר מותנה

מהי מטרת ההליך של הסדר מותנה?

  • מתן הזדמנות להימנע "מכתם" של הרשעה או משפט פלילי.
  • סגירת התיק בהליך מהיר ומיידי תוך קבלת תוצאה ודאית ומידתית. 

סוגי העבירות והנסיבות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה

ככלל, ניתן לערוך הסדר מותנה במגוון עבירות, ובהן: איומים נגד אדם שאינו בן משפחה, העלבת עובד ציבור, הסגת גבול כדי לעבור עבירה, תקיפה, גניבה, היזק בזדון, תגרה, החזקת נכס חשוד, הטרדה באמצעות מתקן בזק, הזנחת השמירה על כלי יריה וחומרים מסוכנים, מעשה פזיזות ורשלנות בחיה, חלק מהאיסורים למכירת אלכוהול לקטינים, חלק מעבירות התכנון והבנייה, בכל עבירות העוון שבטיפול התביעה המשטרתית (החל מ-1 לינואר 2019). 

הסדר מותנה קיים גם בחלק מעבירות ניירות ערך. 

תנאי סף לתחולת ההסדר המותנה

החוק קובע מספר תנאי סף לעריכת הסדר מותנה עם חשוד:

  • העונש המתאים לחשוד לדעת התובע אינו כולל מאסר בפועל.
  • לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר או חקירות או משפטים תלויים ועומדים שאינם חלק מהסדר.
  • קיומן של ראיות מספיקות לאישום בעבירה נושא ההסדר. אם אין ראיות מספיקות להגשת כתב אישום, דינו של תיק החקירה להיסגר בעילת סגירה "חוסר ראיות" או "חוסר אשמה" (על ההבדל בין שתי עילות הסגירה האמורות והאפשרות לשנות את עילת הסגירה מ"חוסר ראיות" ל"חוסר אשמה" ראו: שינוי עילת הסגירה).   

אילו תנאים ניתן לכלול בהסדר מותנה?

החוק מונה רשימה של תנאים שניתן לכלול בהסדר וביניהם:

  • תשלום קנס לאוצר המדינה עד לסכום של 29,200 ₪ (הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין). 
  • פיצוי לנפגע עבירה עד לסכום של 29,200 ש"ח.
  • התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
  • עמידה בתנאי תכנית טיפול לרבות ביצוע שירות לציבור (של"צ) שיקבע קצין מבחן.
  • נקיטת אמצעים לתיקון הנזק שנגרם מהעבירה, ובכלל זה: פסילת רישיון נהיגה; הפקדת כלי יריה; התפטרות או התחייבות שלא לשמש בתפקיד מסוים; מכתב התנצלות לנפגע העבירה; התחייבות להימנע מכניסה למקום או שלא להיות בקשר עם אדם; הסכמה לחילוט חפץ ועוד.

לאחר שנחתם ההסדר לסגירת התיק, החשוד מחויב בקיום התנאים המוסכמים בו. ברגע שהחשוד עמד בתנאי ההסכם התיק נגדו ייסגר באופן מיידי וההחלטה תפורסם באינטרנט ללא פרטים מזהים.

הפרתם של תנאי ההסכם עלולה להוביל להפקעת ההסדר ולהגשת כתב אישום.

האם החשוד יכול לסרב להזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה? 

החשוד יכול לסרב להזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה. בנסיבות אלו, בדרך כלל, התביעה תגיש כתב אישום בבית המשפט נגד החשוד.

לפיכך, רצוי בכל מקרה של קבלת הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה, לפנות לעורך דין פלילי המתמחה בהסדרים מותנים על מנת שייצגכם נאמנה מול יחידת הסדר מותנה לסגירת התיק בהסדר מותנה מקל, ובמקרים מסוימים אף יפעל מול יחידת הסדר מותנה לסגירת התיק מאחת מעילות הסגירה המסורתיות (חוסר ראיות או חוסר אשמה או חוסר עניין לציבור) ללא הסדר וללא כל הודיה מצידכם בביצוע עבירה.

הסדר מותנה טומן בחובו עבור החשוד פוטנציאל אדיר – אפשרות לסיים את הפרשה במסגרתה נחקר ללא כתב אישום וללא הרשעה פלילית, ועל כן, גם מסיבה זו, חשוב להסתייע בעורך דין פלילי כבר בשלב מוקדם של החקירה (לחשיבות קבלת ייעוץ מעו"ד פלילי בשלב החקירה ראו: "ייעוץ בחקירה: איך נערכים לקראת חקירה פלילית?"), על מנת שזה יעריך את הסיכויים והסיכונים הקיימים בתיק, ויפעל מול רשויות התביעה במקרים המתאימים לגיבוש הסדר מותנה.

יחד עם זאת, ישנם מקרים שאינם מתאימים לעריכת הסדר מותנה אלא לסגירת תיק מחוסר אשמה או מחוסר ראיות ללא כל תנאי. מדובר במקרים בהם הראיות שנאספו אינן יכולות לבסס סיכוי סביר להרשעה אם יועמד החשוד לדין.

במקרים אלו, חשוב לעמוד על כך שהתיק ייסגר באופן מלא ולא בהסדר מותנה.

לאור חשיבות העניין ומורכבותו, מומלץ להסתייע בעורך דין פלילי המתמחה בליווי חשודים בהליכי חקירה ובגיבוש הסדרים מותנים.

משרדנו הינו משרד ששותפיו יוצאי הפרקליטות, אשר מלווה בהצלחה חשודים רבים מול רשויות התביעה השונות בהליכי חקירה ו/או הליכי שימוע ובגיבוש הסדרים מותנים במקרים המתאימים לכך. 

להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין הסדרים מותנים ראו: 

https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/4.3042.pdf

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים