03-9158500
תפריט
תמונת נושא עבור: סגירת תיק בהסדר מותנה

מה זה הסדר מותנה? הסדר מותנה לסגירת תיק הוא הסכם בין התביעה לחשוד לפיו החשוד מודה בביצוע העובדות המהוות עבירה ומתחייב לקיים את התנאים שנקבעו בהסדר, וזאת כנגד התחייבות התובע להימנע מהגשת כתב אישום.

העבירות בהן מוסמכת התביעה לערוך הסדר מותנה הן ככלל עבירות קלות יחסית ונפוצות, ושיקול דעתה לעשות כן מושפע מנסיבות מקלות שונות, ובהן נסיבותיו האישיות של החשוד, נסיבות ביצוע העבירה, תוצאות העבירה והנזק שנגרם בגינה והתנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה.

הסדר מותנה הוא דרך ביניים, המעניקה הזדמנות לחשודים להימנע מהליך פלילי בבית משפט ומהרשעה פלילית על כל המשמעויות הנלוות לכך; ויחד עם זאת, מאפשרת לרשויות התביעה להטיל על החשודים סנקציה ללא הגשת כתב אישום וניהול הליך פלילי בבית משפט.

הסדר מותנה מפורסם באתר האינטרנט של הגורם התביעתי הרלוונטי, אולם מבלי שיתאפשר זיהוי של החשוד או של נפגע העבירה.

סוגי העבירות והנסיבות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה

ככלל, ניתן לערוך סגירת תיק בהסדר מותנה במגוון עבירות, ובהן: איומים נגד אדם שאינו בן משפחה, העלבת עובד ציבור, הסגת גבול כדי לעבור עבירה, תקיפה, גניבה, היזק בזדון, תגרה, החזקת נכס חשוד, הטרדה באמצעות מתקן בזק, הזנחת השמירה על כלי יריה וחומרים מסוכנים, מעשה פזיזות ורשלנות בחיה, חלק מהאיסורים למכירת אלכוהול לקטינים, חלק מעבירות התכנון והבנייה, בכל עבירות העוון שבטיפול התביעה המשטרתית (החל מ-1 לינואר 2019).

הסדר מותנה קיים גם בחלק מעבירות ניירות ערך.

תנאי סף לתחולת ההסדר המותנה

החוק קובע מספר תנאי סף לעריכת הסדר מותנה עם חשוד:

  1. העונש המתאים לחשוד לדעת התובע אינו כולל מאסר בפועל.
  2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר או חקירות או משפטים תלויים ועומדים שאינם חלק מהסדר.
  3. קיומן של ראיות מספיקות לאישום בעבירה נושא ההסדר. אם אין ראיות מספיקות להגשת כתב אישום, דינו של תיק החקירה להיסגר בעילת סגירה "חוסר ראיות" או "חוסר אשמה" (על ההבדל בין שתי עילות הסגירה האמורות והאפשרות לשנות את עילת הסגירה מ"חוסר ראיות" ל"חוסר אשמה" ראו: שינוי עילת הסגירה).   

סגירת תיק בהסדר מותנה

אילו תנאים ניתן לכלול בהסדר?

החוק מונה רשימה של תנאים שניתן לכלול בהסדר וביניהם:

  1. תשלום קנס לאוצר המדינה עד לסכום של 29,200 ₪ (הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין).
  2. פיצוי לנפגע עבירה עד לסכום של 29,200 ש"ח.
  3. התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
  4. עמידה בתנאי תכנית טיפול לרבות ביצוע שירות לציבור (של"צ) שיקבע קצין מבחן.
  5. נקיטת אמצעים לתיקון הנזק שנגרם מהעבירה, ובכלל זה: פסילת רישיון נהיגה; הפקדת כלי יריה; התפטרות או התחייבות שלא לשמש בתפקיד מסוים; מכתב התנצלות לנפגע העבירה; הסכמה לחילוט חפץ ועוד.

לאחר שנחתמה סגירת תיק בהסדר מותנה, החשוד מחויב בקיום התנאים המוסכמים בו. הפרתם של תנאי ההסכם עלולה להוביל להפקעת ההסדר ולהגשת כתב אישום.

הסדר מותנה טומן בחובו עבור החשוד פוטנציאל אדיר – אפשרות לסיים את הפרשה במסגרתה נחקר ללא כתב אישום וללא הרשעה פלילית, ועל כן, גם מסיבה זו, חשוב להסתייע בעורך דין פלילי כבר בשלב מוקדם של החקירה (לחשיבות קבלת ייעוץ מעו"ד פלילי בשלב החקירה ראו: "ייעוץ בחקירה: איך נערכים לקראת חקירה פלילית?"), על מנת שזה יעריך את הסיכויים והסיכונים הקיימים בתיק, ויפעל מול רשויות התביעה במקרים המתאימים לגיבוש הסדר מותנה.

יחד עם זאת, ישנם מקרים שאינם מתאימים לעריכת הסדר מותנה אלא לסגירת תיק מחוסר אשמה או מחוסר ראיות ללא כל תנאי. מדובר במקרים בהם הראיות שנאספו אינן יכולות לבסס סיכוי סביר להרשעה אם יועמד החשוד לדין. במקרים אלו, חשוב לעמוד על כך שהתיק ייסגר באופן מלא ולא בהסדר מותנה.

לאור חשיבות העניין ומורכבותו, מומלץ להסתייע בעורך דין פלילי המתמחה בליווי חשודים בהליכי חקירה ובגיבוש הסדרים מותנים.

משרדנו מלווה בהצלחה חשודים רבים מול רשויות התביעה השונות בהליכי חקירה ו/או הליכי שימוע ובגיבוש הסדרים מותנים במקרים המתאימים לכך.

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים

מאמרים קשורים