03-9158500
תפריט

עבירות גניבה

עבירות גניבה מבטאות פגיעה בקניינו של אחר אשר רכושו נשלל ממנו ללא הסכמתו.

בהתאם להגדרה שבסעיף 383 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אדם גונב דבר אם הוא נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע; או בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפיקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

עו"ד לעבירות גניבה

העונש הקבוע בצידה של עבירת הגניבה הוא 3 שנות מאסר.

עבירות גניבה שונות

בנוסף לעבירה של גניבה, ישנן עבירות מיוחדות של גניבה כגון:

  • גניבה בידי עובד (סעיף 391 לחוק העונשין. בהקשר לעבירה זו ראו: גניבה ממעביד).
  • גניבה בידי עובד ציבור (סעיף 390 לחוק העונשין).
  • גניבה בידי מנהל (סעיף 392 לחוק העונשין).
  • גניבה בידי מורשה (סעיף 393 לחוק העונשין).

העונש הקבוע בצידן של עבירות אלו חמור יותר ונע בין 7 ל- 10 שנות מאסר, שכן לצד הפגיעה הקניינית, עבירות אלו מגלמות גם פגיעה באמון המיוחד שניתן לעובד או לעובד ציבור או למנהל או למורשה.

במקרים רבים השאלה האם מתקיימים יסודות העבירה של גניבה רגילה או של אחת מעבירות הגניבה המיוחדות הינה שאלה מורכבת הן בפן העובדתי והן בפן המשפטי. למשרדנו ניסיון רב בליווי משפטי הן של לקוחות פרטיים והן של חברות ולקוחות עסקיים במקרים שונים של עבירות גניבה.

זקוקים לייעוץ במקרים של עבירות גניבה? צרו איתנו קשר 03-9158500