03-9158500
תפריט
תמונת נושא עבור: בקשת חנינה מהנשיא

לנשיא המדינה שתי סמכויות עיקריות. האחת, לחון עבריינים או להקל בעונשם והשנייה, למחיקת רישומים פליליים באמצעות קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק של הרשעות ורישומים פליליים אחרים.

סמכות הנשיא לחון עבריינים או להקל בעונשם

על פי חוק יסוד: נשיא המדינה, לנשיא המדינה נתונות סמכויות לחון עבריינים ולהקל בעונשם, ובכלל זה:

  • הקלה בעונשי מאסר – נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי מאסר, לרבות מאסר בעבודות שירות, או להמירם בעונשים אחרים.
  • הקלה בפסילות רישיון נהיגה – נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי פסילת רישיון נהיגה שהוטלו על ידי בית משפט.
  • הקלה בעונשי קנסות שהוטלו על ידי בית משפט – נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי קנסות שהוטלו על ידי בית משפט.

בקשת חנינה ובקשות להקלה בעונש מטופלות רק לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים, ובמקרה של קנסות – רק לאחר מיצוי ההליכים במרכז לגביית קנסות.

מחיקת רישום פלילי באמצעות קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק

להעדר רישום פלילי חשיבות רבה הן בקבלה למקומות עבודה רבים, קבלת ויזות ואשרות בשגרירויות, קבלת רישיון לכלי ירייה והחזקת נשק, משרות ציבוריות, סיווגים ביטחוניים, קבלה ללשכת עורכי הדין, אימוץ ילדים ועוד. לכן ישנה חשיבות רבה למחיקתו.

לנשיא המדינה נתונה הסמכות לקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק של הרשעות ורישומים פליליים אחרים הנובעים מהחלטות בית משפט אשר לא הסתיימו בזיכוי הנאשם. הדבר קבוע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א – 1981.

תקופת ההתיישנות של הרשעה משתנה מעבירה לעבירה בהתאם לעונש שניתן בגין העבירה. תקופת המחיקה חלה לאחר שהמידע התיישן ונמשכת בדרך כלל 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות.

ככל שבתדפיס המידע הפלילי מופיעים תיקים אשר ממתינים לבירור דין (מב"ד) או תיקים שכבר נסגרו במשטרה מהעילה ש"נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין" (לשעבר "חוסר עניין לציבור") או מעילת "חוסר ראיות", הרי שהדרך הנכונה למחיקת אותם רישומים אינה בהגשת בקשה לחנינה מנשיא המדינה, אלא באמצעות פניה לגורם המוסמך במשטרה בבקשה לשינוי עילת סגירת התיק או בבקשה לביטול הרישום המשטרתי (בעניין זה ראו את מאמרנו בעניין "שינוי עילת הסגירה של התיק" וכן את מאמרנו "כל מה שצריך לדעת על מחיקת רישום פלילי").

בקשת חנינה מהנשיא

מהו משך זמן הטיפול בבקשת חנינה?

משך זמן הטיפול במחלקת חנינות בבית הנשיא יכול להשתנות ממקרה למקרה בהתאם לדחיפות הבקשה והצורך בקבלת חוות דעת מגורמים שונים.

לא ניתן לערער על החלטת הנשיא אך אפשר להגיש בקשה חדשה בחלוף שישה חודשים מיום החלטת הנשיא בבקשה או אם חל שינוי משמעותי בנסיבות הבקשה.

מי יכול להגיש בקשה לחנינה מנשיא המדינה ומה על הבקשה לכלול?

בקשה לחנינה מנשיא המדינה יכולה להיות מוגשת על ידי האדם עצמו (או בן משפחה מדרגה ראשונה שפונה מטעמו) או באמצעות עורך דין פלילי.

כל בקשה לחנינה מנשיא המדינה שונה מהאחרת, ועל כל בקשת חנינה לכלול את העובדות הרלבנטיות והטעמים המיוחדים בכל מקרה, כגון: נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות אישיות ומשפחתיות, טעמים סוציאליים, טעמים רפואיים, שירות צבאי, תרומה לחברה, הישגים מיוחדים, התנדבויות ועוד.

כמו כן, יש לצרף מסמכים התומכים בכך, ולעיתים אף חוות דעת מגורמים שונים.

לפיכך ולאור מורכבות הבקשה, המלצתנו החד משמעית הינה להגיש בקשות לחנינה מהנשיא רק באמצעות עורך דין המיומן בכך.

הגשת בקשת חנינה באמצעות עורך דין פלילי מיומן מגדילה באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת הבקשה ולהצלחתה וחוסכת זמן יקר בהגשת בקשות שאינן מתאימות שתדחנה או תוחזרנה להשלמה מאחר והן הוגשו ללא פירוט העובדות והנימוקים הרלבנטיים או המסמכים הנדרשים.

למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות בהגשת בקשות חנינה מהנשיא אשר התקבלו.

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים