03-9158500
תפריט
תמונת נושא עבור: חנינה מהנשיא

בקשת חנינה מהנשיא

לנשיא המדינה שתי סמכויות חנינה עיקריות. האחת, לחון עבריינים או להקל בעונשם והשנייה, למחיקת רישומים פליליים באמצעות קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק של הרשעות ורישומים פליליים אחרים.

בקשת חנינה מהנשיא היא בקשה מורכבת הכוללת היבטים משפטיים לצד היבטים נוספים, ועל כן, מומלץ להסתייע בעורך דין פלילי המנוסה בהגשת בקשות חנינה לשם הגשתה.

 

מה זה חנינה מהנשיא

על פי חוק יסוד: נשיא המדינה, לנשיא המדינה נתונות סמכויות לחון עבריינים ולהקל בעונשם, ובכלל זה:

  • הקלה בעונשי מאסר – נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי מאסר, לרבות מאסר בעבודות שירות, או להמירם בעונשים אחרים.
  • הקלה בפסילות רישיון נהיגה – נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי פסילת רישיון נהיגה שהוטלו על ידי בית משפט.
  • הקלה בעונשי קנסות שהוטלו על ידי בית משפט – נשיא המדינה מוסמך להקל בעונשי קנסות שהוטלו על ידי בית משפט.

בקשת חנינה ובקשות להקלה בעונש מטופלות רק לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים, ובמקרה של קנסות – רק לאחר מיצוי ההליכים במרכז לגביית קנסות.

 

מחיקת רישום פלילי באמצעות קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק

להעדר רישום פלילי וקבלת "תעודת יושר" חשיבות רבה. דוגמאות לכך ניתן למצוא בקבלה למקומות עבודה רבים, משרות ציבוריות, מינוי דירקטורים, משרות ציבוריות, סיווגים ביטחוניים, קבלת רישיונות והיתרים לרבות, קבלת רישיון לרכב ציבורי, קבלת רישיון לכלי ירייה והחזקת נשק, קבלה ללשכת עורכי הדין, קבלת רישיון לתיווך, קבלת רישיון חוקר פרטי, אימוץ ילדים, השתתפות במכרזים, קבלת ויזות ואשרות בשגרירויות ועוד. מכאן, החשיבות הרבה למחיקת רישום פלילי.

לנשיא המדינה נתונה הסמכות לקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק של הרשעות ורישומים פליליים אחרים הנובעים מהחלטות בית משפט אשר לא הסתיימו בזיכוי הנאשם. הדבר קבוע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א – 1981.

תקופת ההתיישנות של הרשעה משתנה מעבירה לעבירה בהתאם לעונש שניתן בגין העבירה. תקופת המחיקה חלה לאחר שהמידע התיישן ונמשכת בדרך כלל 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות.

ככל שבתדפיס המידע הפלילי מופיעים תיקים אשר ממתינים לבירור דין (מב"ד) או תיקים שכבר נסגרו במשטרה מהעילה ש"נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין" (לשעבר "חוסר עניין לציבור") או מעילת "חוסר ראיות", הרי שהדרך הנכונה למחיקת אותם רישומים אינה בהגשת בקשה לחנינה מנשיא המדינה, אלא באמצעות פניה לגורם המוסמך במשטרה בבקשה לשינוי עילת סגירת התיק או בבקשה לביטול הרישום המשטרתי (בעניין זה ראו את מאמרנו בעניין "שינוי עילת הסגירה של התיק" וכן את מאמרנו "כל מה שצריך לדעת על מחיקת רישום פלילי").

בקשת חנינה מהנשיא

מהו משך זמן הטיפול בבקשת חנינה מהנשיא?

משך זמן הטיפול במחלקת חנינות בבית הנשיא יכול להשתנות ממקרה למקרה בהתאם לדחיפות הבקשה והצורך בקבלת חוות דעת מגורמים שונים.

לא ניתן לערער על החלטת הנשיא אך אפשר להגיש בקשה חדשה בחלוף שישה חודשים מיום החלטת הנשיא בבקשה או אם חל שינוי משמעותי בנסיבות הבקשה.

 

מי יכול להגיש בקשת חנינה מהנשיא ומה על הבקשה לכלול?

בקשה לחנינה מנשיא המדינה יכולה להיות מוגשת על ידי האדם עצמו (או בן משפחה מדרגה ראשונה שפונה מטעמו) או באמצעות עורך דין פלילי.

כל בקשה לחנינה מנשיא המדינה שונה מהאחרת, ועל כל בקשת חנינה לכלול את העובדות הרלבנטיות והטעמים המיוחדים בכל מקרה, כגון: נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות אישיות ומשפחתיות, טעמים סוציאליים, טעמים רפואיים, שירות צבאי, תרומה לחברה, הישגים מיוחדים, התנדבויות ועוד.

כמו כן, יש לצרף מסמכים התומכים בכך, ולעיתים אף חוות דעת מגורמים שונים.

לפיכך ולאור מורכבות הבקשה, המלצתנו החד משמעית הינה להגיש בקשות לחנינה מהנשיא רק באמצעות עורך דין המיומן בכך.

הגשת בקשת חנינה באמצעות עורך דין פלילי מיומן מגדילה באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת הבקשה ולהצלחתה וחוסכת זמן יקר בהגשת בקשות שאינן מתאימות שתדחנה או תוחזרנה להשלמה מאחר והן הוגשו ללא פירוט העובדות והנימוקים הרלבנטיים או המסמכים הנדרשים.

למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות בהגשת בקשות חנינה מהנשיא אשר התקבלו.

בקשה לחנינה מנשיא המדינה

חנינה מהנשיא – סמכות מיוחדת של חסד ורחמים

סמכות החנינה מסורה לנשיא המדינה והיא אחת מהסמכויות המשמעותיות ביותר במערך הגורמים השונים המוסמכים לקבל החלטות בעניינם של נאשמים בפליליים. כל אדם שהתנהל בעניינו הליך משפטי פלילי בבית משפט אשר הסתיים בתוצאה שאינה זיכוי, יכול לפנות לנשיא המדינה ולהגיש בקשת חנינה לנשיא, ובקשתו תיבחן על ידי נשיא המדינה ועל ידי גורמים נוספים בלשכת הנשיא ובמשרד המשפטים אשר מסייעים לנשיא בקבלת ההחלטה, בהתאם לקריטריונים ולשיקולים שונים. 

סמכות החנינה היא סמכות מיוחדת של חסד ורחמים. אין לאדם זכות קנויה לקבלת חנינה, ועל כן חשוב להבין את המשמעויות ואת סדרי העבודה בהגשת בקשות חנינה. יש להתייחס לעובדות הרלוונטיות, לטעמים המיוחדים הקיימים באותו מקרה ולנתונים נוספים, ובכלל זה: נסיבות ביצוע העבירה, טעמים סוציאליים, נסיבות אישיות ומשפחתיות, התנדבויות ותרומה לחברה, שירות צבאי, הישגים מיוחדים ועוד. בנוסף, יש לצרף לבקשה מסמכים התומכים בכך, ובמקרים מסוימים גם חוות דעת מגורמים שונים.

על מנת להשיג את התוצאה המיוחלת של חנינה מהנשיא, מומלץ לעבוד עם צוות משפטי מקצועי בעל ניסיון רב והצלחות בתחום, כמו הצוות של משרד עורכי הדין מנשה – רון, אשר ילווה אתכם בכל התהליך וישקיע את כל המאמצים על מנת להגיש עבורכם בקשה שתתקבל על ידי נשיא המדינה.

 

בקשת חנינה מהנשיא – קרש הצלה לאחר סיום ההליך הפלילי

בקשת חנינה מהנשיא אינה חוליה נוספת בשרשרת ההליך הפלילי כגון ערעור על החלטת בית המשפט, והיא יכולה להיות מוגשת רק לאחר סיומו של ההליך הפלילי כשתוצאת ההליך היא סופית וחלוטה. לפיכך, לא ניתן לקבל חנינה מהנשיא כל עוד לא הסתיימו כל ההליכים המשפטיים בבית המשפט והתיק בעניינכם מצוי עדיין בשלבי בירור שונים. עניינה של בקשת החנינה הוא בביטול ו/או קיצור העונש שהוטל עליכם בבית משפט או בקיצור תקופת התיישנות ו/או תקופת המחיקה שחלה על רישום פלילי בגין ההליך פלילי שהתנהל נגדכם בבית משפט והסתיים.

 

חנינה מהנשיא עורך דין 

כאמור, בקשת חנינה היא בקשה מורכבת ובעלת אלמנטים משפטיים רבים. אם ברצונכם למקסם את הסיכויים של קבלת בקשתכם לחנינה, רצוי להסתייע בעורכי דין מנוסים בהגשת בקשות חנינה ובעלי הצלחות רבות בתחום זה. עורכי הדין המקצועיים והמנוסים של משרד עורכי הדין מנשה – רון, ישמחו ללוות אתכם באופן מקצועי בכל תהליך הגשת הבקשה, ויבחנו לעומק את כל הנסיבות והנתונים הדרושים לשם השגת התוצאה המיוחלת של חנינה מהנשיא בעניינכם.

הגשת בקשת חנינה מהנשיא באמצעות עורך דין מיומן מגדילה באופן משמעותי את הסיכוי לקבלתה ולהצלחתה וחוסכת זמן בהגשת בקשות שתדחנה או בקשות שתוחזרנה להשלמה.

למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות בטיפול בבקשות חנינה מהנשיא שהתקבלו.

לייעוץ וסיוע בבקשה לחנינה מנשיא המדינה חייגו 03-9158500 

 

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים