03-9158500
תפריט

עבירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה הינן עבירות לפי פקודת מס הכנסה שעניינן הפרת הוראות פקודת מס הכנסה בנוגע לדיווחים, תשלומים ודרישות נוספות הקיימות בחוק.

מקובל להבחין בין שני סוגי עבירות מס הכנסה: עבירות מס "טכניות" ועבירות מס מהותיות.

עבירות מס הכנסה "טכניות"

עבירות מס הכנסה "טכניות" הן עבירות אשר אינן דורשות כוונה מיוחדת להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק מס, וביניהן: אי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה במועד, אי ניהול פנקסי חשבונות, אי ניכוי מס במקור ועוד.

העונש הקבוע בפקודת מס הכנסה לעבירות מסוג זה הינו מאסר שנה או שנתיים.

בהתאם לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו- 1985 ולתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים), תשמ"ז-1987, ניתן  במקרים מתאימים בחלק גדול מהעבירות הטכניות, לסיים את ההליך בקנס מינהלי במקום העמדה לדין פלילי של עובר העבירה.

עבירות מס הכנסה מהותיות

עבירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה מהותיות הן עבירות אשר דורשות כוונה מיוחדת להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק מס. עבירות אלו מעוגנות בעיקר בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה אשר קובע:

אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני הענשים כאחד; ואלו הן:

(1)        השמיט מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח.

(2)        מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות.

(3)        השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה
אליו על פי הפקודה.

(4)        הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות
כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות.

(5)        השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן.

(6)        הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.

מהו העונש בגין עבירות מס הכנסה?

הרשעה בעבירות מס הכנסה עלולה להוביל להטלת עונשים חמורים ובכלל זה עונשי מאסר בפועל וקנסות כספיים כבדים כאשר העונש הספציפי שיוטל על נאשם במקרה של הרשעה בעבירות מס הכנסה, תלוי במגוון שיקולים ובכלל זה הנסיבות הספציפיות של העבירה ושל הנאשם.

יצוין כי בהתאם לסעיף 221 לפקודת מס הכנסה, ניתן במקרים מתאימים לסיים את ההליך בתשלום כופר כסף חלף העמדה לדין פלילי (בעניין כופר ראו מאמרנו: כופר בעבירות מס).

החשיבות של קבלת ייעוץ וייצוג משפטי בעבירות מס הכנסה על ידי עורך דין פלילי מומחה לעבירות מס

בכל מקרה של בירור, ביקורת, חקירה או העמדה לדין בעבירות מס הכנסה מומלץ לפנות בהקדם לעו"ד פלילי המתמחה בעבירות מס לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי לצורך השגת התוצאה הטובה ביותר.

משרד מנשה – רון עורכי דין מתמחה בייצוג בהצלחה של נחקרים, חשודים ונאשמים בעבירות מס הכנסה מול הגורמים הרלוונטיים ברשות המיסים ו/או הפרקליטות, כאשר מדיניות משרדנו היא למצות את כל האפשרויות הקיימות בדין טרם הגשת כתב אישום ולמנוע העמדה לדין פלילי של לקוחותינו, ובמקרים של כתבי אישום לפעול להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו.

צרו איתנו קשר לייעוץ בנושא עבירות מס הכנסה 03-9158500