03-9158500
תפריט
Ran PerryRan Perry
06:18 08 Jul 21
פניתי לעו"ד קובי ועו"ד רונן על מנת להתמודד עם הליך פלילי עקב תלונות שווא שהגיש מישהו נגדי. הם הנחו אותי בתהליך והתהלו מול המשטרה. בנוסף, לאחר מכן, כתבו עבורי מכתב שנועד לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה מחוסר ראיות - דבר שצלח. לאורך כל התהליך הם היו זמינים ומאוד אדיבים ומקצועיים - מאוד מומלץ.
ron benron ben
07:14 19 Jan 21
הגעתי לרונן וקובי בזמן של מצוקה אישית גדולה. כבר מהרגע הראשון אפשר היה להבחין בכך שהם לא רק מתעסקים בפן המקצועי אלא גם המון בפן האנושי. שיחות חמות ומתן עזרה והסברים מרגיעים בכל זמן שנדרשו לכך והראו כמה אכפתיות הם מעניקים ללקוח. מעבר לכך בפן המקצועי מדובר בשני עורכי דין מבריקים עם ראש חד וידע מקצועי רב מאוד אשר עזרו לי להיחלץ מהצרה אליה נקלעתי. ממליץ בחום!
דב ברקוביץדב ברקוביץ
14:21 03 Jan 21
קובי ורונן הם עורכי דין שעליהם נאמר גאווה למקצוע!!הם עניינים, זמינים, מקצועיים ברמות על, מבינים בשיחת הבהרה אחת את רצון הלקוח ותוך כדי הטיפול מעדכנים ומשתפים באופן קבוע.בהחלט ממליץ לפנות ולהיוועץ בהם!!דב ברקוביץ
יעקב אנגריעקב אנגר
17:01 03 Sep 20
פנינו ברגע של מצוקה וזכינו לזמינות מלאה, לתמיכה מקצועית ונפשית והתוצאה גם היא מעולה. ממליץ בחום.
js_loader
5
(221)

משרדנו לא מעניק ייעוץ בעניין קבלת רישיון נשק ואינו מטפל בהגשת בקשות לרישיון נשק.

לכן, אין לפנות למשרדנו בעניין רישיון לנשק.

בקשות לרישיון לנשק יש להגיש באמצעות האתר של המשרד לביטחון הפנים. ניתן למצוא קישור לאתר של המשרד לביטחון פנים בתחתית עמוד זה.

 

הזכות בישראל להחזקת נשק וכלי ירייה הינה על פי רישיון בלבד. רישוי של כלי ירייה, לרבות נשיאה והחזקה של נשק וכלי ירייה מוסדרים בחוק כלי-הירייה, התש"ט-1949 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

לאגף רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים הסמכות בכל הנוגע למתן רישיון לכלי ירייה ובכלל זה: רישיון לאקדח, רישיון לאקדח אויר, רישיון לרובה ציד, רישיון לרובה זעיר.

קבלת רישיון לנשק וכלי ירייה מותנית, בין היתר, בעמידה בדרישות סף ובאחד מהתבחינים (קריטריונים) שנקבעו על ידי השר לביטחון הפנים בתיאום גורמי הביטחון ובקבלת המלצות משרד הבריאות ומשטרת ישראל.

 

בקשה לרישיון כלי ירייה פרטי

בקשה לרישיון נשק פרטי כרוכה, בין היתר, במילוי בקשה בצירוף מסמכים שונים הכוללים הצהרת בריאות מרופא משפחה, צילום תעודת זהות, תעודת מילואים (או שירות לאומי או אזרחי או פטור משירות) וכן בהבאת מסמכים תומכים בהתאם לתבחין הרלבנטי שבגינו מבוקש רישיון כלי הירייה. לאחר מכן הבקשה מועברת לאישור הגורמים הממליצים – משטרה ומשרד הבריאות ולאחר המלצתם יתואם ראיון באחת מלשכות הרישוי. לאחר הריאיון יינתן "אישור מותנה" המאשר את המשך התהליך הכולל ביצוע עסקה לרכישת כלי ירייה והכשרה, כאשר בסיום התהליך יקבל המבקש רישיון להחזקת נשק וספח זמניים שיוחלפו בהמשך ברישיון קבוע.

 

בקשה לרישיון כלי ירייה ארגוני

במסגרת רישיון זה ארגונים ועובדיהם יכולים לקבל רישיון לכלי ירייה ארגוני. מדובר בדרך כלל ברישיון נשק לכלי ירייה ארגוני למאבטח או שומר בחברות אבטחה ושמירה (בדרך כלל רישיון לאקדח למאבטח שומר) וכן במתן רישיון כלי ירייה ארגוני ליישובים שונים, מפעלים שונים, משרדי ממשלה, מטווחי ירי ועוד.

בקשה לרישיון נשק ארגוני כרוכה, בין היתר, בהגשת בקשה לחברה המעסיקה, בצירוף מסמכים שונים הכוללים טופס בקשה, קורות חיים, צילום תעודת זהות, צילום תעודת מילואים (או תעודת פטור ממילואים) והצהרת בריאות חתומה על ידי רופא משפחה. לאחר אישור הבקשה על ידי הגורמים הממליצים יש לעבור בדיקת כשירות נפשית ומי שיימצא כשיר יישלח להכשרה הנדרשת במטווח הכשרה, בהתאם לאופי משימת האבטחה, כאשר בסיום התהליך יקבל המבקש רישיון וספח זמניים שיוחלפו בהמשך ברישיון קבוע.

 

דרישות סף לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי וארגוני

קיימות מספר דרישות סף לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי או רישיון לכלי ירי ארגוני לפיהם על מבקש הרישיון לעמוד במספר קריטריונים, כגון: להיות רשום כתושב קבע במשרד הפנים השוהה בישראל באופן רציף שלוש שנים לפחות, להיות בעל שליטה בסיסית בשפה העברית ולהיות בגיל מינימאלי, בהתאם לדרישות סוג הרישיון המבוקש ובהתאם לפרמטרים שונים.

רישיון לנשק

תבחינים (קריטריונים) לפיהם נבחנת הזכאות לקבלת רישיון לנשק

קיימים תבחינים שונים בגינם מבוקש רישיון לכלי ירייה, כגון: מגורים בישוב זכאי, עיסוק בישוב זכאי, מורה דרך, חקלאי מוכר, הובלת חומרי נפץ, שירות בכוחות הביטחון (יוצאי יחידות קרביות רובאי 07), שירות פעיל בכוחות הביטחון, שירות פעיל ביחידה מיוחדת, שירות עבר בכוחות הביטחון, שירות עבר ביחידה מיוחדת, שירות במשטרת ישראל, שירות קבע במשטרת ישראל, הכשרה ייחודית, קצין ביטחון בגוף מוכר, המלצה פרטנית של משטרת ישראל, כבאי, עובדים ומתנדבים בגופי הצלה, עובד מד"א, מדריך ירי, ספורטאי (יורה פעיל), ציד, צרכים וטרינריים, ציד, מזכרת.

מעת לעת חלים שינויים והרחבות על ידי משרד הביטחון בתבחינים והזכאויות לקבלת רישיון לכלי ירייה.

הערכת מסוכנות להחזקת נשק

האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות אחראי על היבטים הקשורים לחוק כלי ירייה ותפקידו בעניין זה כולל הערכה, איתור והתמודדות עם סוגיית המסוכנות בבריאות הנפש בנושא נשק.

על מבקש רישיון נשק למלא הצהרת בריאות ולהחתים את רופאו המטפל ובהתאם לממצאים של האחראי לאיתור מסוכנות במשרד הבריאות לעיתים לעבור תהליך הערכת מסוכנות.

אדם רשאי לערער על פסילתו מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית ולפנות לוועדת ערר המורכבת מהאחראי לאיתור מסוכנות במשרד הבריאות ונציגי המשרד לביטחון הפנים. ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה לערכאות משפטיות.

זאת ועוד, ככל שמתקבלת פנייה במחלקה לפסיכיאטריה משפטית (ממטפל – לרבות רופא, פסיכיאטר, פסיכולוג, עו"ס או מבית חולים פסיכיאטרי או מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי או עו"ס בלשכת הרווחה או אף מאדם מן הציבור) שעניינה חשש למסוכנות של אדם הנושא כלי ירייה (לעצמו או לציבור), הפניה תיבדק בהתאם לגורם הפונה.

 רישיון לאקדח

השבת רישיון נשק – הגשת ערר | עתירה מנהלית

הגשת ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי ירייה | הגשת ערר להשבת רישיון נשק

על החלטת פקיד רישוי כלי ירייה בנושאים שונים, כגון: הוצאת רישיון, חידוש רישיון, החלפת נשק, שינוי יעוד ועוד – ניתן להגיש ערר לממונה באגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים בתוך 45 יום ממועד ההחלטה וזאת בין אם מדובר בעניין הקשור לרישיון נשק פרטי ובין אם מדובר בעניין הקשור לרישיון נשק ארגוני.

עתירה מנהלית להשבת נשק כלי ירייה

על החלטה של רשות לפי חוק כלי ירייה ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ללא שיהוי ובתוך 45 יום ממועד החלטת הרשות. מדובר הן על החלטה של פקיד רישוי כלי ירייה והן על החלטה של ממונה פקיד רישוי כלי ירייה, במקרים בהם החלטותיהם היו בלתי סבירות. את העתירה המנהלית יש להגיש לאחר שמוצו האפשרויות השונות, לרבות הגשת ערר.

 

השלכות חקירה במשטרה ורישומים פליליים ומשטרתיים על רישיון לכלי ירייה

פעמים רבות, רישום פלילי או רישום משטרתי מונעים קבלת נשק כלי ירייה ועל כן בטרם הגשת בקשה לרישיון לכלי ירייה, יש לפעול למחיקת אותו רישום פלילי או רישום משטרתי.

משרדנו מטפל ומתמחה בתחום מחיקת רישום פלילי, ובכלל זה גם בהגשת בקשה לחנינה מנשיא המדינה, לשם החזרת רישיון נשק.

חשוב להדגיש כי לעיתים רבות חקירה במשטרה או הגשת כתב אישום או רישום פלילי או רישום משטרתי שנוצרו לאחר קבלת הרישיון לכלי ירייה, יכולים להביא ללקיחת הנשק על ידי המשטרה, להתליית הרישיון ושלילתו ואף לגריסת כלי הירייה, דבר המצריך טיפול משפטי של עורך דין מומחה בהליכים אלה.

לפיכך, קיימת חשיבות מיוחדת לקבל ייעוץ וליווי מאת עורך דין פלילי בכל אירוע פלילי או חקירה בהם מעורב אדם שברשותו רישיון לנשק. משרדנו בעל מומחיות במשפט פלילי ובליווי נחקרים וחשודים.

משרדנו מתמחה ומטפל במחיקת רישום פלילי ומשטרתי ובחנינה מהנשיא ומלווה נחקרים וחשודים בהליכים פליליים שונים העלולים להשליך על הרישיון נשק.

לאור מורכבות הטיפול בהליכים פליליים ובבקשות למחיקת רישום פלילי, ועל מנת למנוע נזקים בלתי הפיכים, על הטיפול בהליכים אלה להיעשות באמצעות עורך דין פלילי מומחה שיתאים את הטיפול הנכון לכל מקרה.

אתם לא לבד. מנשה – רון עורכי דין הינו משרד עורכי דין פלילי מוביל ששותפיו הינם יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים ובעלי ניסיון רב ומומחיות בייצוג בהליכים פליליים.

במקרה של חקירה או הליך פלילי או רישום פלילי, ניתן לפנות אלינו.

 

משרדנו לא מעניק ייעוץ משפטי בעניין קבלת רישיון נשק ואינו מטפל בהגשת בקשות לרישיון נשק.

לכן, אין לפנות למשרדנו בעניין רישיון לנשק.

 

להגשת בקשת רישיון לכלי ירייה פרטי ניתן להיכנס לקישור הבא של המשרד לביטחון פנים:

https://www.gov.il/he/service/issue_firearms_license_to_a_private_individual

 

לקריאה נוספת בנושאים קשורים ראו מאמרינו:

בקשה למחיקת רישום פלילי

עורך דין ניירות ערך

עורך דין סייבר

עורך דין מיסים

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 221

No votes so far! Be the first to rate this post.