03-9158500
תפריט

עורך דין צווארון לבן – הגדרת המונח "צווארון לבן"

מה זה עבירות "צווארון לבן"? האם סיווג עבירה כעבירת "צווארון לבן" נקבע לפי סוג העבירה או לפי מבצע העבירה?

למונח עבירות "צווארון לבן" אין הגדרה אחת. לרוב משתמשים במונח עבירות צווארון לבן כדי לתאר סוג מסוים של עבירות פליליות בעלות מאפיינים ייחודיים הנבדלים מהמאפיינים של עבירות פליליות אחרות. בדרך כלל מדובר בעבירות כלכליות כגון: עבירות מרמה, עבירות גניבה, עבירות שוחד, הפרת אמונים, הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות ניירות ערך, עבירות מס, עבירות מחשב, עבירות הגבלים עסקיים ועוד.

לעיתים משתמשים במונח עבירות צווארון לבן כדי לתאר עבירות המבוצעות על ידי אנשים ממעמד חברתי גבוה וזאת ללא קשר לאופי העבירה. כך למשל עבירה של הטרדה מינית שבוצעה על ידי מנכ"ל חברה או אדם אחר ממעמד חברתי גבוה עשויה להיחשב כעבירת צווארון לבן וזאת על אף שמבחינת מאפייניה היא שונה מעבירות צווארון לבן טיפוסיות.

עבירות צווארון לבן

עורך דין צווארון לבן – מדיניות הענישה בתיקי צווארון לבן

בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בענישה של בתי המשפט כלפי מבצעי עבירות בתחום הצווארון הלבן. כך למשל נקבע בפסק הדין בע"א 9788/03 טופז נ' מדינת ישראל:

"העבריינות הכלכלית בתחומי החברה והכלכלה היא לרוב מתוחכמת, מסתייעת באמצעים מודרניים של הפקת מידע וקשה לגילוי. נזקיה קשים לחברה בכללותה, למשק הכלכלי ולאנשים הפרטיים הנפגעים ממנה במישרין. על מדיניות הענישה לשקף את הסכנה הגדולה הרובצת לפתחה של העבריינות הכלכלית המתוחכמת, את היקף הקורבנות העלולים להיפגע ממנה, את הקושי והמורכבות שבאיתורה ואת ההוקעה הברורה של יסודות השחיתות וניצול עמדות הכוח, השליטה והמידע הכרוכים בביצועה. על המסר העונשי לשקף בבירור את תגובתה המחמירה של החברה על מעשים של הפרת נאמנות בשימוש בכספי הזולת תוך ניצול כוח המשרה".

ובפסק הדין בע"פ 220/17 נוחי דנקנר נ' מדינת ישראל שניתן ביום 29.8.2018 נקבע:

"בנוסף, על כל האמור יש ליתן משקל משמעותי לצורך בהחמרה בענישה של עברייני צווארון לבן. כך, החל ממועד חקיקת חוק ניירות ערך בשנת 1968 ועד לימינו אנו, ניכרת מגמת החמרה עקבית בענישה בגין עבירות פליליות על חוק זה. בתחילת הדרך, עבירת התרמית בניירות ערך הוגדרה כעבירה מסוג "עוון", והסנקציה המרבית שהושתה על מי שהורשע בביצועה עמדה על 3 שנות מאסר או קנס בסך של 20,000 ש"ח (ראו עניין בן זקן, פסקה 14). בשנת 1988 נחקק התיקון לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 9), התשמ"ח-1988, בגדרו הועלתה דרגת החומרה המיוחסת לעבירת התרמית, עד כי כיום העונש המרבי בגין הרשעה בעבירה זו עומד על 5 שנות מאסר ובנוסף קנס בסך של עד כ-1.1 מיליון ש"ח או עד כ-5.6 מיליון ש"ח כאשר העבריין הוא תאגיד (ראו סעיף 54(א) רישא לחוק ניירות ערך וסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין).

גם בפסיקת בית משפט זה ניתן דגש על הצורך בהחמרת הענישה בגין עבירות כלכליות בכלל, ובעבירות בניירות ערך בפרט (עניין בן זקן, פסקה 14 והאסמכתאות שם; עניין קדץ, פסקה 22 ; עדיני, עמ' 703-702). מגמה זו מבטאת אפוא את ההכרה בחומרתן הרבה של העבירות הכלכליות, במידת התחכום הגלום בביצוען והמורכבות בחשיפתן, וכן את הנזק העצום שהן מסבות למשק הכלכלי בישראל ולחברה בכללותה. עבירות כלכליות שמבוצעות על פי רוב תוך ניצול הגישה למוקדי השפעה וכוח, כמו גם ניצול לרעה של האמון שניתן באותם עבריינים כי ינהלו את כספם של אחרים, גורמות לנזקים שאינם פחותים מעבירות הרכוש המסורתיות הנעשות לעתים בכוח הזרוע".

החמרת הענישה בעבירות צווארון לבן ממחישה גם היא את החשיבות הרבה בקבלת ליווי משפטי מקצועי מעורך דין צווארון לבן בכל מקרה של חקירה, שימוע או משפט בעבירות צווארון לבן.

 

החשיבות של קבלת ייעוץ מעורך דין צווארון לבן במקרה של חקירה או העמדה לדין בעבירות צווארון לבן

תחום עבירות צווארון לבן הינו תחום משפטי מורכב המחבר בין המשפט הפלילי לתחומי משפט נוספים, ואשר מצריך מומחיות, ניסיון וידע משפטי נרחב מצד עורך הדין המטפל הן בתחום המשפט הפלילי והן בתחומים נוספים.

בכל מקרה של חקירה או העמדה לדין בעבירות צווארון לבן, קיימת חשיבות רבה לקבל ייעוץ וליווי משפטי מעורך דין צווארון לבן המתמחה בסוג זה של עבירות על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר.

עורך דין רונן מנשה ועורך דין קובי רון הינם עורכי דין יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים בתחום הצווארון הלבן, ובעלי מומחיות וניסיון רב בייצוג לקוחות במגוון רחב של עבירות צווארון לבן בכל שלבי ההליך הפלילי ובכלל זה: שלב החקירה, הליכי שחרור ממעצר, הליכי שימוע למניעת הגשת כתב אישום וייצוג בהליכים משפטיים בפני כל הערכאות השיפוטיות.

לקוחות המשרד הינם אנשים נורמטיביים וביניהם: אנשי עסקים, רואי חשבון, עורכי דין, בנקאים, רופאים, עובדי ציבור, נבחרי ציבור ועוד.

במהלך השנים ייצגו עורך דין רונן מנשה ועורך דין קובי רון דמויות בולטות בקהילה העסקית בישראל והגיעו להישגים והצלחות מרשימות בתיקים רבים.

אם אתם מחפשים עורך דין צווארון לבן זה הזמן לפנות לעורך דין רונן מנשה ועורך דין קובי רון ולקבל ליווי וייצוג משפטי מקיף ברמה הגבוהה ביותר.

לתיאום פגישה וקבלת מענה מקצועי מיידי פנו אלינו בטלפון: 03-9158500 או השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.

 

טיפול מקצועי בתיקי צווארון לבן על ידי עורך דין צווארון לבן

תחום הצווארון הלבן כולל, בין היתר, עבירות הנוגעות לטוהר המידות, עבירות ניירות ערך ושוק ההון, עבירות הגבלים עסקיים, עבירות מנהלים בתאגיד, עבירות הלבנת הון, עבירות מרמה, עבירות מס ועוד. 

הואיל ומדובר בעבירות כלכליות הכוללות במקרים רבים תחכום ומחשבה פלילית, עיקר המחלוקות בתיקי צווארון לבן הן לגבי שאלת התקיימות היסוד הנפשי. 

אופן הטיפול בתיקי צווארון לבן שונה מהותית מאופן הטיפול בתיקים פליליים אחרים, הן מבחינת משך הטיפול  בתיק והן מבחינת המומחיות והידע הנדרשים לצורך הטיפול בתיק. מסיבה זו, חשוב לבחור בשירותיו של עורך דין צווארון לבן – עורך דין שעיקר עיסוקו הוא בייצוג בתיקי צווארון לבן, ולא בעורך דין פלילי המייצג בדרך כלל בתיקים פליליים רגילים. 

משרד מנשה – רון עורכי דין מדורג על ידי חברות הדירוג כאחד המשרדים המובילים בארץ בתחום הצווארון הלבן, זוכה למוניטין מעולה ומייצג לקוחות רבים בהצלחה בתיקי צווארון לבן. 

 

עורך דין צווארון לבן: סיום תיקי צווארון לבן בהליכים מחוץ לכותלי בית המשפט ללא הרשעה פלילית

מתוך מטרה למנוע מלקוחותינו את הנזקים הכבדים העלולים להיגרם להם מעצם קיומו של הליך פלילי נגדם, משקיע משרדנו את כל המאמצים על מנת למנוע העמדה לדין של לקוחותינו. 

על רקע מטרה זו, פועל משרדנו במקרים המתאימים לנתב את תיקי הצווארון הלבן של לקוחותינו לאפיקים משפטיים מחוץ לכותלי בית המשפט ללא הרשעה פלילית, ובהם: 

  • הליכי אכיפה מנהלית והסדרי אכיפה מנהליים 
  • הליכי הסדר מותנה
  • הליכי עיצום כספי

וכן הליכים נוספים המאפשרים את סיום התיק הפלילי מחוץ לבית המשפט ללא כתב אישום וללא הרשעה פלילית. 

 

מיצוי הליכים ומצוינות מקצועית לטובת הצלחה

התפיסה המקצועית של משרדנו הכוללת, בין היתר, מיצוי כל האפיקים המשפטיים האפשריים על מנת למנוע העמדה לדין של לקוחות המשרד, מצוינות מקצועית ויחס אישי ומסור לאורך כל הדרך, מצליחה להשיג ללקוחותינו תוצאות יוצאות דופן בסגירת ההליכים הפליליים נגדם.    

לתיאום פגישה חייגו: 03-9158500 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.