03-9158500
תפריט

שוחד, מרמה והפרת אמונים

בשנים האחרונות אנו עדים לעליית מדרגה במאבק של רשויות האכיפה השונות בשחיתות שלטונית. בתחום המשפט הפלילי, מאבק זה נעשה בעיקר באמצעות חקירות פליליות והעמדה לדין של עובדי ציבור, נבחרי ציבור ואנשים פרטיים בשתי עבירות מרכזיות: עבירות מתן שוחד ועבירות מרמה והפרת אמונים.

עבירת שוחד

סעיף 290 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, קובע כי עובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו מאסר עשר שנים.

סעיף 291 לחוק העונשין קובע כי דינו של נותן שוחד לעובד ציבור בעד פעולה הקשורה בתפקידו הוא מאסר שבע שנים.

בהתאם לסעיף 291א', גם מתן שוחד לעובד ציבור זר מהווה עבירה של מתן שוחד שדינה שבע שנות מאסר. אולם, לא יוגש כתב אישום בעבירה של מתן שוחד לעובד זר אלא בהסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה.

בהתאם לסעיף 293 לחוק העונשין, אין נפקא מינא, אם:

  • השוחד היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת;
  • השוחד היה בעד עשיה או בעד חדילה, השהיה, החשה, האטה, העדפה או הפליה לרעה;
  • השוחד היה בעד פעולה מסויימת או כדי להטות למשוא פנים בדרך כלל;
  • השוחד בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר;
  • השוחד ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר; אם ניתן לידי הלוקח או לידי אדם אחר בשביל הלוקח; אם לכתחילה או בדיעבד; ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר;
  • תפקידו של לוקח השוחד היה קבוע או זמני ואם כללי או לעניין מסויים; אם מילויו היה בשכר או בלי שכר, אם בהתנדבות או תוך קיום חובה;
  • השוחד נלקח על מנת לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד הציבור היה חייב לעשותה על פי תפקידו.

לצד ההרחבה האמורה בסעיפי החוק, גם בתי המשפט לאורך השנים פירשו בשורה ארוכה של פסקי דין את יסודות העבירה של לקיחת שוחד או מתן שוחד על דרך ההרחבה כך שיכללו סיטואציות רבות.

עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים

עבירת מרמה והפרת אמונים

סעיף 284 לחוק העונשין קובע עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור דינו מאסר שלוש שנים.

על אף שהסעיף מתייחס ל"עובד ציבור" בלבד, גם אדם פרטי עלול להיות מואשם בסעיף זה כמסייע לעבירה של מרמה והפרת אמונים.

הביטוי "הפרת אמונים הפוגע בציבור" המופיע בסעיף העבירה, הוא ביטוי עמום בעל "רקמה פתוחה". על רקע זה, נשמעה ביקורת רבה כי אין זה ראוי שבמשפט פלילי בו עיקרון הוודאות הינו עיקרון יסוד, גבולותיה של עבירה זו יהיו מעורפלים ולא תהיינה בהירות בשאלה איזו התנהגות של נבחר ציבור או עובד ציבור עלולה להוות הפרת אמונים במישור הפלילי (וזאת להבדיל מהמישור המשמעתי או המישור האתי).

החשיבות של קבלת ייעוץ וליווי משפטי במקרים של חקירה או משפט בעבירות שוחד או בעבירת מרמה והפרת אמונים

המקרים בהם מתעורר חשד לעבירות לקיחת / מתן שוחד ו/או מרמה והפרת אמונים הינם מקרים מורכבים המעוררים שאלות רבות הן בהיבטים עובדתיים והן בהיבטים משפטיים. במקרים מסוג זה קיימת חשיבות רבה לקבל ייעוץ וליווי משפטי מעורך דין פלילי המתמחה בסוג זה של עבירות על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר.

במהלך השנים ייצגו עו"ד מנשה רון נבחרי ציבור, עובדי ציבור ואנשים פרטיים רבים בעבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים, והגיעו להישגים והצלחות מרשימות לרבות סגירה של תיקים כבר בשלב החקירה, מניעה של כתבי אישום במסגרת הליכי שימוע, זיכויים ועוד.

צרו איתנו קשר למידע נוסף וייעוץ בנושא 03-9158500

אולי יעניין אותך גם:

מחיקת רישום פלילי – כל מה שצריך לדעת