03-9158500
תפריט

מהו הליך הכופר?

מכוח סעיפים מסוימים בחוקי מס וביניהם: סעיף 221 לפקודת מס הכנסה, סעיף 121 לחוק מס ערך מוסף וסעיף 231א' לפקודת המכס, קיימת סמכות לרשות המיסים להמיר את העמדתו לדין של חשוד או נאשם בעבירות מס לתשלום כופר מס – תשלום כספי המתווסף לתשלום חוב המס.

ההחלטה בעניין כופר נקבעת על ידי ועדות מיוחדות שהוקמו ברשות המיסים ואשר נקראות ועדות כופר.

מהם השיקולים שוועדות הכופר שוקלות בהחלטתן האם להמיר את ההליך הפלילי בתשלום כופר?

ועדות הכופר שוקלות מגוון שיקולים בהחלטתן האם להטיל על חשוד או נאשם בעבירות מס כופר חלף העמדה לדין, וביניהם:

  • חומרת העבירה – ההיקף הכספי של העבירה, משך ביצועה, מידת האשם של עובר העבירה, האם נוסף לעבירה בתחום המס נעברו עבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 או לפי חוק אחר?
  • האם מדובר בעבירה ראשונה או בעבירה חוזרת?
  • נסיבות אישיות של עובר העבירה ושל בני משפחתו.
  • הסרת המעשה ו/או המחדל בדרך של תשלום המס, תיקוני דוחות וכדומה.
  • העניין הציבורי בהבאת עובר העבירה לדין ושיקולים נוספים.

הליכי כופר

מהו סכום הכופר שמוטל על ידי וועדת הכופר?

ההוראות בעניין כופר בחוקי המס השונים קובעות את הסכום המקסימלי שניתן לקבוע כתשלום כופר, אך בדומה להחלטה האם להטיל כופר, גם בעניין ההחלטה על סכום הכופר, לוועדות הכופר יש שיקול דעת נרחב.

מהי התוצאה של תשלום כופר?

עם תשלום הכופר מופסק ההליך הפלילי נגד עובר העבירה.

מתי ניתן להגיש בקשה להמרת ההליך בכופר?

ניתן להגיש בקשה להמרת ההליך הפלילי בכופר כבר בשלב החקירה, ואף גם לאחר הגשת כתב אישום. לפיכך, בכל מקרה של בירור, חקירה או העמדה לדין בעבירות מס מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מס לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי לצורך השגת התוצאה הטובה ביותר.

משרד מנשה – רון עורכי דין מתמחה בייצוג בהצלחה של נחקרים, חשודים ונאשמים בעבירות מס מול הגורמים הרלוונטיים ברשות המיסים ו/או הפרקליטות, כאשר מדיניות משרדנו היא למצות את כל האפשרויות הקיימות בדין טרם הגשת כתב אישום ולמנוע העמדה לדין פלילי של לקוחותינו, ובמקרים של כתבי אישום לפעול להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו.

צרו איתנו קשר לייעוץ בנושא הליכי כופר 03-9158500