03-9158500
תפריט

מהו הליך גילוי מרצון?

"גילוי מרצון" הינו הליך במסגרתו מתאפשר לישראלים שעברו עבירות על חוקי המיסים ועל חוק איסור הלבנת הון (כשעבירת המקור הינה עבירת מס), ולא דיווחו כנדרש על הכנסותיהם והונם, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת, כאשר מנגד רשות המיסים, בתיאום עם פרקליטות המדינה, מתחייבת שלא ינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצעו "גילוי מרצון" בתנאים המפורטים בנוהל "גילוי מרצון".

ההליך מאפשר לרשות המיסים לחשוף הון לא מדווח בישראל ובחו"ל של ישראלים ולהגדיל את גביית המיסים; במקביל, מאפשר ההליך לישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על הכנסותיהם ועל הונם, לתקן את דיווחיהם מבלי להיות חשופים להעמדתם לדין פלילי בגין העבירות שביצעו.

בנוסף להגשת בקשה מזוהה לגילוי מרצון במסלול הרגיל, כיום, מכוח הוראת שעה, ניתן להגיש בקשות לגילוי מרצון בשני מסלולים נוספים:

  • בקשה אנונימית לבירור חבות המס.
  • בקשה מזוהה "במסלול מקוצר" כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על 2 מיליון ₪, וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪ בשנות הדיווח.

הליכי גילוי מרצון

לקריאה נוספת בנושאים קשורים או דומים:

התנאים להליך גילוי מרצון ודרך הפעולה

התנאי הבסיסי להליך הינו שהגילוי מרצון יהיה כן ומלא, וכי במועד הפנייה לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש (לרבות לגבי בת/בן זוג של המבקש וחברות שבשליטתו) על ידי רשות המיסים או על ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון. כלומר, ההליך מתחיל ביוזמה וולונטרית של הנישום, ולא לאחר שכבר התעורר נגדו או בסביבתו חשד שנבדק לביצוע עבירות מס.

לאחר שמצא הגורם המוסמך (סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים), שהבקשה עומדת בתנאי הנוהל, הוא יודיע למבקש ולבא כוחו שהבקשה מאושרת בכפוף לתשלום המס על פי קביעת הגורם האזרחי, ויפנה את הבקשה לגורם האזרחי הרלבנטי (פקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה) שיקבע את סכום המס לתשלום.

סיום הליך הגילוי מרצון בהצלחה מותנה בהסכמה עם הגורם הרלבנטי ברשות המיסים ביחס לחבות המס אותה יש לשלם, ולצורך כך מנהלים נציגי המבקש דיונים מול הגורם הרלוונטי.

לאור מורכבות ההליך והסיכון הגדול של הפללה עצמית הכרוך בהליך גילוי מרצון, מומלץ להגיש את הבקשות אך ורק באמצעות עורך דין פלילי העוסק בתחום של עבירות מס ומתמחה בהליך גילוי מרצון.

משרדנו מתמחה בליווי וייצוג לקוחות בתיקי מס שונים, ובכלל זה בהליכי גילוי מרצון.
צרו איתנו קשר 03-9158500