03-9158500
תפריט
Ran PerryRan Perry
06:18 08 Jul 21
פניתי לעו"ד קובי ועו"ד רונן על מנת להתמודד עם הליך פלילי עקב תלונות שווא שהגיש מישהו נגדי. הם הנחו אותי בתהליך והתהלו מול המשטרה. בנוסף, לאחר מכן, כתבו עבורי מכתב שנועד לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה מחוסר ראיות - דבר שצלח. לאורך כל התהליך הם היו זמינים ומאוד אדיבים ומקצועיים - מאוד מומלץ.
ron benron ben
07:14 19 Jan 21
הגעתי לרונן וקובי בזמן של מצוקה אישית גדולה. כבר מהרגע הראשון אפשר היה להבחין בכך שהם לא רק מתעסקים בפן המקצועי אלא גם המון בפן האנושי. שיחות חמות ומתן עזרה והסברים מרגיעים בכל זמן שנדרשו לכך והראו כמה אכפתיות הם מעניקים ללקוח. מעבר לכך בפן המקצועי מדובר בשני עורכי דין מבריקים עם ראש חד וידע מקצועי רב מאוד אשר עזרו לי להיחלץ מהצרה אליה נקלעתי. ממליץ בחום!
דב ברקוביץדב ברקוביץ
14:21 03 Jan 21
קובי ורונן הם עורכי דין שעליהם נאמר גאווה למקצוע!!הם עניינים, זמינים, מקצועיים ברמות על, מבינים בשיחת הבהרה אחת את רצון הלקוח ותוך כדי הטיפול מעדכנים ומשתפים באופן קבוע.בהחלט ממליץ לפנות ולהיוועץ בהם!!דב ברקוביץ
יעקב אנגריעקב אנגר
17:01 03 Sep 20
פנינו ברגע של מצוקה וזכינו לזמינות מלאה, לתמיכה מקצועית ונפשית והתוצאה גם היא מעולה. ממליץ בחום.
js_loader
תמונת נושא עבור: עיכוב הליכים
5
(41)

עיכוב הליכים פליליים – כל מה שרציתם לדעת

בהתאם לסעיף 231(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ליועץ המשפטי לממשלה הסמכות, בכל עת לאחר שהוגש כתב אישום ולפני שניתנה הכרעת הדין, לעכב את הליכי המשפט וזאת בהודעה מנומקת לבית המשפט.

היועץ המשפטי לממשלה רשאי, במקרים מסוימים, להתנות את עיכוב ההליכים בתנאים מסוימים.

עם קבלת הודעה על עיכוב הליכים, בית המשפט מפסיק את ההליכים באותו משפט.

 

מיהם הגורמים שרשאים לעכב הליכים פליליים בנוסף ליועץ המשפטי לממשלה?

בהתאם לסעיף 231(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול את סמכותו לעכב הליכי המשפט למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המדינה, למשנה לפרקליט המדינה, לפרקליט שמונה כמנהל התחום לעיכובי הליכים בפרקליטות המדינה ולגורמים נוספים, בהתאם לסוג האישום. 

 

מהם המקרים בהם יעוכבו הליכים פליליים?

חשוב לדעת כי היועץ המשפטי לממשלה ומי שהואצלה לו הסמכות לעכב הליכים פליליים אינם מהווים ערכאת ערעור על החלטת רשות התביעה להגיש כתב אישום נגד נאשם. 

הסמכות לעיכוב הליכים מופעלת במקרים חריגים על בסיס טעמים יוצאי דופן הקשורים לנסיבותיו של הנאשם או משפחתו לרבות מצב רפואי או לנסיבות מיוחדות של העבירה עצמה, לרבות האם מדובר בניסיון לעבור עבירה או בעבירה שהושלמה, שיקולי הרתעה, הנזק שנגרם לקורבן ו/או התנהגות פסולה של הקורבן,  הנזק שנגרם לציבור והעניין הציבורי הנוגע להימשכות ההליכים נגד הנאשם.

 

מתי ניתן לחדש הליכים פליליים לאחר שעוכבו?

בהתאם לסעיף 232 לחוק סדר הדין הפלילי, היועץ המשפטי רשאי לחדש הליכים שעוכבו באמצעות הודעה בכתב לבית המשפט, ובלבד שלא עברו מיום עיכוב ההליכים תקופה כדלקמן: 

בעבירות מסוג עוון – שנה.

בעבירות מסוג פשע – חמש שנים.

עם קבלת הודעת היועץ המשפטי לממשלה על חידוש הליכים, יחדש בית המשפט את ההליכים. בית המשפט רשאי להמשיך בהליכים מן השלב שאליו הגיע לפני ההפסקה.

אם עוכבו הליכים בפעם השנייה, לא ניתן לחדש אותם פעם נוספת.

 

כיצד מגישים בקשה לעיכוב הליכים ולמי היא מוגשת?

בקשה לעיכוב הליכים פליליים מוגשת על ידי הנאשם ועורך דינו ובמקרים חריגים ייתכן כי הבקשה תוגש על ידי אדם אחר מטעמו של הנאשם וזאת בצירוף מסמכים מתאימים ואישורים רלבנטיים.

בקשה לעיכוב הליכים תוגש ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות הרשות התובעת, כדלקמן:

במקרה שהרשות התובעת היא התביעה המשטרתית – הבקשה תוגש באמצעות התביעות במרחב שבו נערכה החקירה או הוגש כתב האישום.

במקרה שהרשות התובעת היא פרקליטות מחוז – הבקשה תוגש באמצעות הפרקליט של אותו מחוז.

במקרים אחרים – הבקשה תוגש באמצעות הרשות שהגישה את כתב האישום (למשל, רשות התביעה העירונית, אגף המכס ומס ערך מוסף, יחידות תביעה של משרדי הממשלה).  

 

מהו המועד שבו ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים?

מומלץ להגיש בקשה לעיכוב הליכים פליליים בסמוך למועד קבלת כתב האישום ובכל מקרה טרם הכרעת דין. בקשה שתוגש לאחר הכרעת דין, תידחה בשל חוסר סמכות לטפל בה.

 

האם בקשה לעיכוב הליכים היא בכתב או בעל פה?

מדובר בבקשה שמוגשת בכתב, אולם במקרים מתאימים ייתכן ותתקיים בנוסף פגישה בין עורך דינו של המבקש לבין רשות התביעה.

 

קבלת תסקיר שירות המבחן וקבלת הערכות של רשויות אחרות במקרים מתאימים

בהתאם לחוק, במקרים מתאימים, יישלח הנאשם לתסקיר של שירות המבחן לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או לבקשת הפרקליט המטפל בתיק, על מנת שייערך בירור נוסף. תסקיר זה יוגש בתוך 45 יום ממועד קבלת הבקשה למתן תסקיר. כמו כן, לעיתים תתבקשנה גם קבלת הערכות וחוות דעת של גורמים שונים. 

 

האם ניתן לעכב הליכים בקובלנה פרטית? 

כן. גם בהליכים של קובלנה פלילית פרטית רשאי היועץ המשפטי לממשלה ומי שהואצלו לו הסמכויות, במקרים מסוימים, לעכב את ההליכים וזאת משיקולים של טובת הציבור ולאחר שניתנה לקובל הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין. למשל, במקרים כשהקובל עושה שימוש לרעה בהליכים ומטריד את הנאשם ללא הצדקה.

 

עיכוב הליכים כשלא ניתן לאתר עד 

ניתן לעכב הליכים גם במקרה של חוסר אפשרות סבירה לאתר עד וזאת בהתקיים מספר תנאים וביניהם – חומרת העבירה, האפשרות הסבירה לנהל את המשפט גם ללא העד, האינטרס הציבורי בניהול המשפט גם לאחר שחלף זמן ומהו פרק הזמן שחלף מביצוע העבירה, התחשבות במאמצים לאיתור העד והסיכוי שהוא יאותר, עינוי הדין לנאשם בהתמשכות ההליכים וזאת לעומת הנזק הציבורי שעלול להיגרם מכך שהנאשם יזוכה. 

 

החשיבות של קבלת ייעוץ וליווי משפטי מעורך דין פלילי בכל מקרה של בקשה לעיכוב הליכים

בשל מורכבות ההליכים המשפטיים בבקשות לעיכוב הליכים ומורכבות הבקשה ועל מנת למקסם ככל הניתן את סיכויי קבלת הבקשה על ידי היועץ המשפטי או מי מטעמו, יש לפנות לעורך דין פלילי שמומחה בהליך הפלילי ובהגשת בקשות לעיכוב הליכים על מנת שיבחן את האפשרות להגיש בקשה כאמור.

בכל מקרה של בקשה לעיכוב הליכים מומלץ לפנות אל עורך דין פלילי מקצועי שיפעל עבורכם להשגת התוצאה הטובה ביותר שניתן להשיג בנסיבות העניין.

אם אתם מחפשים עורך דין פלילי או ברצונכם להגיש בקשה לעיכוב הליכים פליליים, זה הזמן לפנות למשרד מנשה – רון עורכי דין, ששותפיו הינם יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ולקבל ליווי וייצוג משפטי מקיף ברמה הגבוהה ביותר.

לתיאום פגישה וקבלת מענה מקצועי מיידי פנו אלינו בטלפון 03-9158500 או השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 41

No votes so far! Be the first to rate this post.

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים