03-9158500
תפריט
5
(7)

ייצוג בהליכי מעצר

מעצר הינו פעולה פוגענית של שלילת חירות של חשוד או נאשם בפלילים והחזקתו במקום מעצר.

הליך המעצר מוסדר בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996.

לאור הפגיעה המשמעותית של הליך המעצר בזכות לחירות – זכות יסוד חוקתית הנתונה לכל אדם, ולאור ההשלכות המשמעותיות שעשויות להיות להליך המעצר על המשך ההליך הפלילי, קיימת חשיבות רבה לייצוג העצור ע"י עורך דין מעצרים (עורך דין פלילי) בעל מומחיות וניסיון של ייצוג בהליכי מעצר בשלב מוקדם ככל הניתן.

משרדנו מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בהליכי מעצר ימים ומעצר עד תום ההליכים ומלווה נחקרים החל מחקירתם הראשונה.

ייצוג חשודים בהליכי מעצר ימים

בתוך 24 שעות מעת מעצרו הראשוני של חשוד, ככל שהרשות החוקרת (משטרה, רשות ניירות ערך, רשות המיסים וכדומה), מעוניינת להאריך את מעצרו של החשוד, חובה על הרשות החוקרת להביא את החשוד לדיון בפני שופט לצורך הארכת מעצרו של החשוד.

במסגרת הדיון בהליכי מעצר ימים,  בוחן בית המשפט קיומם של שלושה תנאים מצטברים:

 1. האם קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה שאינה חטא (עבירה שהעונש הקבוע בחוק בגינה הוא יותר משלושה חודשי מאסר).
 2. האם מתקיימות "עילת מעצר". קיימות בחוק המעצרים שלוש עילות מעצר:
 • חשש לשיבוש הליכי חקירה או להימלטות – האם קיים יסוד סביר לחשש ששחרור ממעצר של החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת.
 • מסוכנות – האם קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
 • בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר.
 1. האם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של חלופת מעצר כגון: מעצר בית או חלופה אחרת שפגיעתה בחירותו של החשוד פחותה.

ייצוג בהליכי מעצר

למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות בליווי חשודים בהלכי חקירה ובשחרור ממעצר. בכל מקרה של חקירה ו/או מעצר, מומלץ לפנות למשרדנו בהקדם לצורך קבלת ייעוץ וייצוג משפטי.

ייצוג נאשמים בהליכי מעצר עד תום ההליכים

עם סיום החקירה הפלילית והגשת כתב אישום נגד העצור, משתנה מעמדו של העצור מ"חשוד" ל"נאשם" (למידע על ייצוג נאשמים). ככל שהרשות המאשימה (התביעה המשטרתית, פרקליטות וכדומה) מבקשת להמשיך להחזיק את העצור במעצר לאחר הגשת כתב האישום עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, על הרשות המאשימה להגיש לבית המשפט בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים במקביל להגשת כתב האישום.

בניגוד לשלב המעצר הימים, בשלב זה שלאחר הגשת כתב האישום, הנאשם ובא כוחו רשאים לעיין בחומר החקירה שבתיק.

במסגרת הדיון בהליכי מעצר עד תום ההליכים, בוחן בית המשפט קיומם של שלושה תנאים מצטברים:

 1. האם קיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה המיוחסת לנאשם.
 2. האם מתקיימת "עילת מעצר". קיימות בחוק המעצרים שלוש עילות מעצר:
 • חשש לשיבוש הליכי משפט או להימלטות – האם קיים יסוד סביר לחשש ששחרור ממעצר של הנאשם או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת.
 • מסוכנות – האם קיים יסוד סביר לחשש שהנאשם יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור, או את בטחון המדינה. יצוין כי בעבירות מסוימות כגון בעבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים (למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי), בעבירות שנעשו באלימות חמורה או תוך שימוש בנשק ובעבירות נוספות המנויות בחוק המעצרים, קיימת חזקת מסוכנות סטטוטורית – כלומר, קיימת חזקה כי מתקיימת עילת המסוכנות אלא אם כן יוכיח הנאשם אחרת.
 • הפרה של תנאי ערובה שנקבעו.
 1. האם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של חלופת מעצר כגון: מעצר בית או חלופה אחרת שפגיעתה בחירותו של החשוד פחותה.

על החלטות של בית המשפט בהליכי מעצר ימים או מעצר עד תום ההליכים, הן החשוד/הנאשם והן הרשות רשאים לערור בפני בית משפט שלערעור שידון בערר בשופט יחיד.

כן עומדת בפני הצדדים האפשרות לפנות לבית המשפט שנתן החלטה בעניין הנוגע למעצר בבקשה לעיון חוזר בהחלטה אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה.

למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות בליווי חשודים בהליכי חקירה ובשחרור ממעצר. בכל מקרה של חקירה ו/או מעצר, מומלץ לפנות למשרדנו בהקדם לצורך קבלת ייעוץ וייצוג משפטי.

עורך דין מעצרים – לייצוג בהליכי מעצר וייעוץ בנושא – צרו איתנו קשר 03-9158500 

לקריאה נוספת בעניין הליכי חקירה ראו את מאמרנו: "ייעוץ בחקירה: איך נערכים לקראת חקירה פלילית?"

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 7

No votes so far! Be the first to rate this post.