03-9158500
תפריט
Ran PerryRan Perry
06:18 08 Jul 21
פניתי לעו"ד קובי ועו"ד רונן על מנת להתמודד עם הליך פלילי עקב תלונות שווא שהגיש מישהו נגדי. הם הנחו אותי בתהליך והתהלו מול המשטרה. בנוסף, לאחר מכן, כתבו עבורי מכתב שנועד לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה מחוסר ראיות - דבר שצלח. לאורך כל התהליך הם היו זמינים ומאוד אדיבים ומקצועיים - מאוד מומלץ.
ron benron ben
07:14 19 Jan 21
הגעתי לרונן וקובי בזמן של מצוקה אישית גדולה. כבר מהרגע הראשון אפשר היה להבחין בכך שהם לא רק מתעסקים בפן המקצועי אלא גם המון בפן האנושי. שיחות חמות ומתן עזרה והסברים מרגיעים בכל זמן שנדרשו לכך והראו כמה אכפתיות הם מעניקים ללקוח. מעבר לכך בפן המקצועי מדובר בשני עורכי דין מבריקים עם ראש חד וידע מקצועי רב מאוד אשר עזרו לי להיחלץ מהצרה אליה נקלעתי. ממליץ בחום!
דב ברקוביץדב ברקוביץ
14:21 03 Jan 21
קובי ורונן הם עורכי דין שעליהם נאמר גאווה למקצוע!!הם עניינים, זמינים, מקצועיים ברמות על, מבינים בשיחת הבהרה אחת את רצון הלקוח ותוך כדי הטיפול מעדכנים ומשתפים באופן קבוע.בהחלט ממליץ לפנות ולהיוועץ בהם!!דב ברקוביץ
יעקב אנגריעקב אנגר
17:01 03 Sep 20
פנינו ברגע של מצוקה וזכינו לזמינות מלאה, לתמיכה מקצועית ונפשית והתוצאה גם היא מעולה. ממליץ בחום.
js_loader
תמונת נושא עבור: עבירת הטרדה מינית – חשוב לדעת
5
(55)

עבירת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 קובע כי לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו.

להרשעה בעבירות של הטרדה מינית יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת. החוק קובע עונש שיכול להגיע, בנסיבות מסוימות, עד לחמש שנות מאסר וזאת בנוסף לסטיגמה החברתית השלילית הנלווית לעבירות אלו.

לפיכך, בכל מקרה של חשד לעבירה מסוג זה, יש להתייחס לעניין ברצינות רבה ולפנות בהקדם לקבלת ייעוץ מעורך דין פלילי מומחה בייצוג בעבירות של הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית קובע, כי עבירת הטרדה מינית היא אחת מאלה:

 • סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני. למשל, מעסיק אשר מאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים איתו יחסי מין.
 • מעשה מגונה באדם אחר, או מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר או תוך ניצול מרות.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות אלו. יצוין, כי בתי המשפט פסקו שלעתים גם אמירה חוזרת בעלת אופי מיני, אף אם התקיימה באירוע אחד, היא עבירת הטרדה מינית. כמו כן, נקבע כי אין צורך שהמוטרד יראה "חוסר עניין" בנסיבות בהן יש ניצול של יחסי מרות או תלות.
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם והמתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות אלו. כמו כן, נקבע, כי אין צורך להראות "חוסר עניין" בנסיבות בהן יש ניצול של יחסי מרות או תלות, בהקשרים שונים.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית, וזאת בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום. מדובר על תיקון משנת 2014 שזכה גם לכינוי "חוק הסרטונים" ולפיו דינו של עובר עבירה כאמור כדין הפוגע במזיד בפרטיות, וניתן לגזור עליו עד 5 שנות מאסר. בהקשר זה נקבע, למשל, כי בהליך פלילי או אזרחי תהיה הגנה טובה למפרסם אם הראה כי הפרסום נעשה בתום לב או למטרה כשרה או פרסום אמת שיש בו עניין ציבורי ולא חרג מתחום הסביר לשם מטרתו.

הטרדה מינית

מהי הבעת "חוסר עניין" והאם היא צריכה להיות במילים או בכתב?

אין צורך בהכרח כי הבעת "חוסר עניין" של מקבל ההצעות תהיה במילים או בכתב. נקבע כי חוסר עניין ניתן להראות בין במילים ובין בהתנהגות.

הטרדה מינית במקרים של ניצול יחסי מרות או תלות

כאשר המוטרד הוא קטין או חסר ישע, או כאשר יש יחסי מרות, יכולה להתקיים הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות בעלות אופי מיני, בהקשרים שונים. אלה המקרים אשר זכו בחוק להגנה מיוחדת:

 • קטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור ובלבד שהמטריד אינו קטין.
 • מטופל במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי.
 • עובד במסגרת יחסי עבודה ולאדם בשירות במסגרת שירות.
 • תלמיד בכיתות י"ב, י"ג או י"ד.
 • תלמיד או לסטודנט הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים.
 • אדם במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או של אדם הידוד או המציג עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.
 • אדם מצידו של עובד ציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו.
 • אדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן.

מהי הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה?

לפי החוק, הטרדה מינית ב"מסגרת יחסי עבודה" מתקיימת כאשר ההטרדה או ההתנכלות מתרחשות באחת מהנסיבות הבאות:

 1. במקום העבודה.
 2. במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק. למשל, אולם שבו מציגים המעסיק ועובדיו תערוכה של מוצרי המעסיק, או למשל, מכון להכשרה או להשתלמות שבו מתקיים קורס מטעם המעסיק, או למשל, מסעדה שבה מתקיימת מסיבה מטעם המעסיק לעובדיו.
 3. תוך כדי עבודה. למשל, נסיעה הנעשית בזמן העבודה במסגרת העבודה.

מהי התנכלות?

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית. למשל, כאשר מעסיק מפטר או פוגע בתנאי עבודתו של עובד, אשר מסרב להצעות בעלות אופי מיני או שמתלונן על הצעות כאלה.

נקיטת אמצעים בידי מעסיק

החוק קובע, כי מעסיק חייב לנקוט באמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור. לשם כך על המעסיק, למשל, לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות; לברר תלונה שמתקבלת ולטפל בה ביעילות; וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע הישנות המעשים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

בנוסף, חייב מעסיק, אשר מעסיק יותר מ-25 עובדים,  לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ובו יפורטו דרכי הגשת התלונות והטיפול בהן, כפי שקבע המעסיק, ולפרסם את התקנון בין עובדיו. כמו כן, המעסיק מחויב לאפשר לעובדיו להשתתף בפעולות הדרכה והסברה בעניין ולעתים גם לנקוט בהסדר משמעת ובהליכים לבירור תלונה או מקרה, בהתאם לחוק ולתקנותיו.

יצוין, כי הפרה של חובות המעסיק בהתאם לחוק הטרדה מינית יכולה להוות הן עבירה פלילית והן עוולה אזרחית, לרבות עוולה אזרחית בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

עבירת הטרדה מינית - חשוב לדעת

העונש בגין עבירות של הטרדה מינית והתנכלות

אז מה העונש על הטרדה מינית? הדבר תלוי בנסיבות ביצוע העבירה. החוק קובע כי העונש בגין חלק מהמעשים המהווים הטרדה מינית יכול להגיע למספר שנות מאסר ובנסיבות מסוימות, עד חמש שנות מאסר (למשל, בעבירה על סעיף 3(א) (5א) לחוק למניעת הטרדה מינית).

הטרדה מינית והתנכלות – גם עוולות אזרחיות

עוד בעניין "מה העונש על הטרדה מינית". בנוסף לכך שהטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות פליליות שעונשן מאסר ו/או קנס, החוק קובע כי הטרדה מינית והתנכלות הן גם עוולות אזרחיות. במקרים מסוימים ניתן לתבוע פיצוי כספי וסעדים אחרים מהמטריד, מהמתנכל ובמקרים מסוימים גם מהמעסיק של אלה, כאשר בית המשפט עלול לפסוק, במקרים מסוימים, פיצויים בסכומים גבוהים.

קבלת ייעוץ ללא דיחוי מעורך דין פלילי בכל מקרה של בירור או חקירה או הגשת כתב אישום בגין הטרדה מינית

לאלמנט הזמן חשיבות רבה. כדי לטפל ולהתמודד עם חשד בעבירה של הטרדה מינית בצורה המיטבית, יש לקבל ייעוץ וליווי משפטי מעורך דין פלילי מומחה לייצוג בהטרדה מינית, מוקדם ככל האפשר.

אתם  לא לבד. למשרדנו ניסיון רב בטיפול בייצוג בהצלחה בהליכים בגין הטרדה מינית. מנשה – רון עורכי דין הוא משרד עורכי דין פלילי מוביל ששותפיו הם יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים ובעלי ניסיון רב ומומחיות בייצוג בהליכים פליליים.

בכל מקרה שמתנהל בירור או מתנהלת חקירה או הוגש נגדכם כתב אישום בעניין הטרדה מינית או קיים חשש שיוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירה של הטרדה מינית, פנו אלינו בטלפון: 03-9158500  או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 55

No votes so far! Be the first to rate this post.

עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון

בעלי משרד מנשה - רון עורכי דין

לפנייה למשרדנו חייגו: 03-9158500 או לחצו כאן להשארת פרטים

מאמרים קשורים