03-9158500
תפריט

בקשת חנינה מנשיא המדינה

לנשיא המדינה שתי סמכויות חנינה עיקריות: הסמכות לחון עבריינים או להקל בעונשם והסמכות למחוק רישומים פליליים וזאת באמצעות קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק של הרשעות ורישומים פליליים אחרים.

הסמכות לחון עבריינים או להקל בעונשם

בקשה לחנינה מנשיא המדינה הינה בעצם בעונשי מאסר (לרבות מאסר בעבודות שירות) או המרתם בעונשים אחרים, הקלה בפסילות רישיון נהיגה והקלה בעונשי קנסות שהוטלו על ידי בתי המשפט.

בקשה לחנינה מנשיא המדינה

קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק של הרשעות ורישומים פליליים

ישנה חשיבות רבה להעדר רישום פלילי וקבלת "תעודת יושר". דוגמאות לכך ניתן למצוא בקבלה למקומות עבודה רבים, משרות ציבוריות, מינוי דירקטורים, משרות ציבוריות, סיווגים ביטחוניים, קבלת רישיונות והיתרים לרבות, קבלת רישיון לרכב ציבורי, קבלת רישיון לכלי ירייה והחזקת נשק, קבלה ללשכת עורכי הדין, קבלת רישיון לתיווך, קבלת רישיון חוקר פרטי, אימוץ ילדים, השתתפות במכרזים, קבלת ויזות ואשרות בשגרירויות ועוד. מכאן, החשיבות הרבה למחיקת רישום פלילי.

ניתן לפנות לנשיא המדינה בבקשה לקיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק של הרשעות ורישומים פליליים.

מה לכלול בבקשה לחנינה מהנשיא?

כאשר מדובר על בקשה לחנינה מנשיא המדינה יש להתייחס לעובדות הרלוונטיות, לטעמים המיוחדים הקיימים באותו מקרה ולנתונים נוספים, ובכלל זה: נסיבות ביצוע העבירה, טעמים סוציאליים, נסיבות אישיות ומשפחתיות, התנדבויות ותרומה לחברה, שירות צבאי, הישגים מיוחדים ועוד. בנוסף, יש לצרף לבקשה מסמכים התומכים בכך, ובמקרים מסוימים גם חוות דעת מגורמים שונים.

לאור מורכבות הבקשה, המלצתנו הינה כי בקשה לחנינה תוגש רק באמצעות עורך דין פלילי מומחה בכך.

הגשת בקשת חנינה מהנשיא באמצעות עורך דין מיומן מגדילה באופן משמעותי את הסיכוי לקבלתה ולהצלחתה וחוסכת זמן בהגשת בקשות שתדחנה או בקשות שתוחזרנה להשלמה.

למשרדנו ניסיון רב והצלחות רבות בטיפול בבקשות חנינה מהנשיא שהתקבלו.

לייעוץ וסיוע בבקשה לחנינה מנשיא המדינה צרו איתנו קשר 03-9158500

לקריאה נוספת בעניין ראו מאמרינו:

חנינה מהנשיא

מחיקת רישום פלילי – כל מה שצריך לדעת